Mallow Library

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn, 10.00 rn - 1.00 in & 2.00 - 5.30 in (Dúnta 1.00 - 2.00 in)

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine Saoire Bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.

Osclaíodh Leabharlann nua Mhala i mí Mheán Fómhair 2006 agus tá stoc 36,000 mír aici. Ina measc tá leabhair Ficsin agus leabhair Neamhfhicsin do Dhaoine Fásta, Leabhair Mhórchló, Closleabhair, Físeáin agus DVDanna reacaireachta. Tá rogha mór leabhar ann freisin do Pháistí agus Daoine Óga de gach aois agus díol spéise. Tá Rannóg Tagartha, Rannóg Imeachtaí Ealaíne agus áit le haghaidh taispeántas sa leabharlann freisin.

 

Rochtain Idirlín

Tá 9 ríomhaire sa leabharlann a bhfuil an t-idirlíon agus Pacáistí Féinfhoghlama ar fáil orthu. Tá Wi-Fi saor in aisce ann do bhaill na leabharlainne.

Your Good Self

Clár Féinchabhrach Dearfach Thuaisceart Chorcaí chun folláine mhothúchánach a chur chun cinn. Is comhthionscnamh é an clár seo de chuid an FSS agus Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chontae Chorcaí. Mar chuid den chlár, is féidir ábhair phraiticiúla atá molta ag Síceolaithe Cliniciúla áitiúla a fháil ar iasacht ó Leabharlann Mhala.

Chun liosta d'ábhair a bhaineann le páistí agus teaghlaigh a fháil, cliceáil anseo.

Chun liosta d'ábhair do dhaoine fásta a fháil, cliceáil anseo.

Imeachtaí

Dé Máirt 

10:30 am - 12:30 pm Malairt Cheardaíochta

12:30 pm - 2:30 pm Ceardlann Filíochta (buaileann an grúpa seo le chéile ar an 1ú & 3ú Máirt den mhí)

2:30 pm - 4:30 pm Beiriste

Dé Céadaoin

11:00 am - 1:00 pm Grúpa Scríbhneoirí

2:30 pm - 4:30 pm - Grúpa Cniotála

Déardaoin

10:30 am - 12:30 pm - Grúpa Cuilteála na Leabharlainne

2:30 pm - 4:30 pm Grúpa Gníomhaíochta Lucht Scoir

5:00 pm - 7:00 pm Club Fichille

Dé hAoine

11:00 am - 12:00 pm Grúpa do Bheathú Cíche FSS

10:30 am - 11:00 am TotsTime (Am Naíonán)

1:00 pm - 3:30 pm Grúpa Ealaíne

4:00 pm - 5:00 pm Knitwits (Grúpa Cniotála)

Dé Sathairn

11:30 am - 12:15 pm Am Scéalaíochta/ Dathúchán

Imeachtaí Míosúla na Leabharlainne

2ú Déardaoin den Mhí

10:30 am - 12:30 pm Lasadóirí

2ú Satharn den mhí

10:30 am - 11:30 pm Club Leabhar

2ú Satharn den mhí

2:30 pm - 3:15 pm - Club Leabhar do Pháistí

Téigh i dteagmháil, le do thoil, le foireann na leabharlainne ar 022-21821 chun dátaí na n-imeachtaí míosúla a sheiceáil mar gur féidir leo athrú.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Mhala,

Sráid Thomáis Dáibhis,.

Mala,

Co. Chorcaí 

P51 DK50

Guthán: (022) 21821

R-phost: mallow.library@corkcoco.ie