Oilean Chleire

Chomh fhad is a bhfuil Leabharlanna Chomhairle Contae Chorcaí dúnta mar gheall ar shrianta Leibhéal 5,  is féidir leat fós rochtain a fháil ar na seirbhísí ar líne: ríomh-leabhair, ríomh-closleabhair, ríomh-irisí, ríomh-nuachtáin, cúrsaí ar líne agus cúrsaí foghlama teanga.

 

Leabharlann Oileán Chléire

Uaireanta Oscailte

Céadaoin - Sathairn,14.00-16.30

Dúnta ar an Sathairn le linn Deireidh Seachtaine Saoire Bainc

Déan seiceáil le do leabharlann áitiúla i gcóir uaireanta oscailte nuashonraithe 

Tá réimse leathan leabhair le fáil i leabharlann Oileáain Chléire ar iasacht do dhaoine fásta agus páisti lena n-áirítear chlosleabhar agus DVDeanna.

Tá na nuachtáin reatha agus na tréimhseacháin seo a leanas le fáil san leabharlann le léamh; The Irish Examiner, the Southern Star, The Farmer's Journal, and the Senior Times.

Rochtain Idirlín - Níl sé seo ar fáil faoi láthair mar gheall ar shrianta Covid-19.

Ta sé seo ar fail ar dhá ríomhairí. Ní mór an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré.

Imeachtaí

Eagraítear imeachtaí éagsúla i rith na bliana, lena n-áirítear páirt a ghlacadh i Seachtain na Gaeilge, i bhFéile na Bealtaine, Clár Ealaíona an tSamhraidh in Iúil & Lúnasa agus Féile Leabhar na bPáisti i Deireadh Fómhair.

Is féidir teangmhaíl a dhéanamh linn

An Leabharlann,

Oileán Chléire,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

P51 WN40

R-phost: cleirelibrary@corkcoco.ie

Guthán: 028-41006