Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontraíocht

Covid 19 Rátaí Tráchtála a Tharscaoileadh – Scéim Tarscaoilte Rátaí

COVID 19 Tarscaoileadh Spriocdhírithe de Rátaí Tráchtála do Ráithe 1 de 2022

Mar aitheantas ar an tionchar leanúnach atá ag COVID 19 ar ghnólachtaí, chuir an rialtas tarscaoileadh breise de rátaí tráchtála i bhfeidhm do ráithe 1 de 2022. Go bunúsach, is síneadh í an scéim tarscaoilte seo a bhí i bhfeidhm i ráithe 4 de 2021 agus dá réir sin is scéim neamhspleách ar leithligh í ón scéim a rinne iarratas ar ráithe 1, 2, agus 3 de 2021.

Ní theastaíonn iarratas chuig Comhairle Contae Chorcaí toisc gur chuir Comhairle Contae Chorcaí an tarscaoileadh do ráithe 1 de 2022 i bhfeidhm go huathoibríoch ar ghnólachtaí cáilitheacha, agus bhí sé seo déanta i bhfoirm chreidmheasa in ionad rátaí.

Is ionann luach an tarscaoilte agus 25% den bhille rátaí bliantúil do 2022.

Féach ar an liosta mionsonraithe de na catagóirí gnó incháilithe atá anseo le híoslódáil: Aguisín B.

Ceisteanna Coitianta

Tá Ceisteanna Coitianta maidir leis an Scéim Tarscaoilte Ráta leathnaithe ar fáil ar an nasc seo a leanas le híoslódáil: Ceisteanna Coitianta.

Sonraí teagmhála - Is féidir ceisteanna faoin scéim a dhíriú chuig do Bhailitheoir Ceantair (beidh a s(h)onraí teagmhála ar fáil ar bhillí ráta agus meabhrúchán ráta) nó chuig an Oifig Bailithe Rátaí ag Teil:  (021) 4285252.