Tá lúcháir ar Chomhairle Contae Chorcaí a Scéim Cistithe Phobail Oileáin Iarthar Chorcaí 2019 a sheoladh.

Thionscain Comhaltaí Chomhairle Contae Chorcaí an togra ar dtús agus a buiséad do 2019 á mheas agus d'aontaigh na Comhaltaí go gcuirfear ciste €50,000 ar leataobh atá imfhálaithe le tacú le forbairt pobail na n-oileán trí thionscadail bheaga chaipitil agus áiseanna ar na hOileáin.

Seoladh an scéim go hoifigiúil ag Cruinniú Míosúil an Mhárta de Cheantar Bardasach Iarthar Chorcaí ar an 4 Márta. 

Is éard is aidhm don chiste ná réimse agus caighdeán na saoráidí agus na seirbhísí pobalbhunaithe ar na hOileáin a fheabhsú.

Déanfaidh Ceantar Bardasach Iarthar Chorcaí Scéim Cistithe Phobail na nOileán a riar agus tá sí ag glacadh le hiarratais ar chistiú do thionscadail ó Phobail Oileáin. Tacóidh an scéim le tionscadail suas le costas €25,000 ach tacóidh sí le tionscadail níos lú freisin i gcás go mbeidh buntáiste cruthaithe do Phobail na nOileán ag baint leo. Féach thíos le haghaidh Treoirlínte agus foirm iarratas na Scéime:

Treoirlínte Scéim Cistithe Phobail Oileáin Iarthar Chorcaí 2019

Foirm Iarratais Scéim Cistithe Phobail Oileáin Iarthar Chorcaí 2019