Information Stand on 1916 Commemoration
            Seastán Eolais ar Chuimhneachán 1916                

 

 

 

 

Tá stair saibhir ag baint le Contae Chorcaí, stair a théann siar go leor céadta agus mílte. Sa chontae chonacthas cuid de na himeachtaí stairiúla is tábhachtaí i stair na hÉireann, idir an seansaol agus an lá inniu.

 

 

 

 

 

 

Tarlaíonn ceiliúradh agus comóradh na n-imeachtaí suntasacha sin i gContae Chorcaí go minic. Le Deich mBliana na gCuimhneachán Céad Bliain ag díriú ar imeachtaí 1912-1922, tá go leor grúpaí ag comóradh na gcora cinniúnacha a tharla anseo.

Sa chuid seo a leanas tá go leor eolais maidir le comóradh a tharla, atá ag tarlú agus a tharlóidh i gContae Chorcaí.

Ráiteas Tionscadail Iniúchta ar Chuimhneacháin Chorcaí (pdf)

Foirm Tuairisc Séadchomhartha (pdf)

Chun faisnéis a chur isteach agus le haghaidh aon cheisteanna cuir ríomhphost chuig commemorations@corkcoco.ie

 

Ireland's Decade of Centenaries
          Ireland's Decade of Centenaries         

 

 

 

 

 

 

Is deis é Deich mBliana na gCuimhneachán Céad Bliain do lucht iomlán an phobail páirt a ghlacadh i gcomóradh imeachtaí suntasacha na tréimhse 1912 go 1922.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá Comhairle Contae Chorcaí, i gcomhpháirt leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ag obair le go leor grúpaí deonacha agus grúpaí pobail chun gach céim a bhain Éire amach idir 1912 agus 1922 a chomóradh i modh tuisceanach, cuimsitheach agus measúil.

 

Bhí breis is 200 grúpa páirteach i gComóradh 1916 idir thionscadail, thionscnaimh, agus imeachtaí áitiúla le linn 2016. Bhí ról tábhachtach ag Coiste Chuimneachán Céad Bliain 1916 Chomhairle Contae Chorcaí agus aithníodh an obair sin ar bhonn náisiúnta in 2016, le Gradam Oidhreachta Náisiúnta na hEarnála Poiblí bronnta ar Chomhairle Contae Chorcaí as ucht cur chun cinn a Chláir Céad Bliain 2016.

 

De thoradh na n-imeachtaí in 1916 thosaigh sé bliana d'athrú suntasach agus de mhórchlaochlú ar oileán na hÉireann, agus, de réir mar is cuí, cuimhneoidh Comhairle Contae Chorcaí, grúpaí pobail agus grúpaí Oidhreachta príomhimeachtaí Chogadh na Saoirse agus Chogadh na gCarad.

 

Tá tuilleadh eolais maidir le Deich mBliana na gCuimhneachán na hÉireann ar fáilanseo.

Curtha ar aghaidh ar 15/02/18: Cork's Revolutionary Dead: Na Grianghraif ar líne

Tá suíomh gréasáin nua foilsithe ar líne le grianghraif de 120 as an 700 duine a maraíodh i gContae Chorcaí le linn Chogadh na Saoire agus Chogadh na gCarad. Is comhshuíomh é le Cork's Revolutionary Dead scríofa ag Barry Keane agus foilsithe ag Mercier Press in Iúil 2017 agus tá ann íomhánna a bhí ligthe i ndearmad de dhaoine lena n-áirítear go leor de na Saighdiúirí Cúnta a maraíodh i luíochán Chill Mhichíl i Samhain 1920. Tá íospartaigh ó gach taobh ó lucht na nÓglach go saoránaigh soineanta go saighdiúirí Briotanacha ón stair curtha le chéile den chéad uair. Táthar ag súil go gcuirfear leis an suíomh gréasáin le himeacht ama le híomhánna nua agus níos fearr de na híospartaigh agus is féidir le héinne le heolas teagmháil a dhéanamh le Barry Keane ag bkeanefg@yahoo.com. Is féidir teacht ar an suiomh gréasáin ag – https://wordpress.com/page/corkrevolutionarydead.wordpress.com/240