Tá Comhairle Contae Chorcaí ag glacadh le hiarratais anois ó Eagraíochtaí Ealaíon, Fhéilte, Ghrúpaí Pobail, Scoileanna agus Ealaíontóirí atá ag lorg maoinithe le haghaidh tionscadail agus gníomhaíochtaí in 2020. Tá roinnt snáithe maoinithe ar oscailt agus is é an spriocdháta le haghaidh iarratas do gach snáithe ná Dé hAoine 6ú Nollaig, 2019.

  1. Scéim Deontas Ealaíon - Cliceáil anseo le heolas a fháil agus chun iarratas a dhéanamh
  2. Ciste Forbartha Ealaíon na gCeantar Bardasach - Cliceáil anseo le heolas a fháil agus chun iarratas a dhéanamh
  3. Na hEalaíona atá bunaithe ar an nGaeilge - Cliceáil anseo le heolas a fháil agus chun iarratas a dhéanamh
  4. Scéim na nEalaíontóirí i Scoileanna - Cliceáil anseo le heolas a fháil agus chun iarratas a dhéanamh
  5. Scéim Maoinithe na nEalaíontóirí (ar oscailt d'ealaíontóirí gníomhacha amháin)

An spriocdháta le hiarratais chomhlánaithe ar na scéimeanna go léir ná
Dé hAoine, 6ú Nollaig 2019.

Má bhíonn aon fhiosrúchán maidir le hiarratais, déan teagmháil le:
Oifig na nEalaíon,
Comhairle Contae Chorcaí,
Halla an Chontae,
Corcaigh.
Teil: 021 4346210
R-phost: arts@corkcoco.ie

Féadfar comhad veicteoireach Lógó Chomhairle Chontae Chorcaí a fháil i bhformáid .eps thíos:

Comhad Lógó Chomhairle Contae Chorcaí

D'fhéadfaí nach mbeidh an bhformáid comhaid seo le feiceáil gan Adobe Photoshop nó gan aipeanna eile de chuid Adobe Creative Suite. Féadfar é a úsáid i ndoiciméad Word fós agus ba cheart go mbeifear in ann é a fheiceáil nuair a phriontáiltear é.

 

Féadfar Deontais a Bronnadh de réir Scéim na nDeontas Ealaíon 2020 de chuid Chomhairle Contae Chorcaí a fheiceáil anseo.

Féadfar Deontas a Bronnadh de réir Chiste Forbartha Ealaíon na gCeantar Bardasach de chuid Chomhairle Contae Chorcaí a fheiceáil anseo.