Tá Maoiniú do Dheontas Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí dúnta fé láthair d’iarratais. Cuimsíonn an Scéim Deontas Ealaíon tacaíocht Maoinithe Ealaíon Ginearálta, Sparánachtaí Ealaíontóirí agus camchuairteanna agus taispeántais Idirnáisiúnta. Osclófar iarratais ar mhaoiniú do thionscadail a bheidh ar siúl in 2022 i mí na Samhna. Le haghaidh liosta de dhaoine aonair agus eagraíochtaí ar tugadh maoiniú dóibh faoin Scéim Deontais Ealaíon do 2021. Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun a fháil amach cé a mhaoinigh muid: Faighteoirí Deontais Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí 2021

Féadfar comhad veicteoireach Lógó Chomhairle Chontae Chorcaí a fháil i bhformáid .eps thíos:

Comhad Lógó Chomhairle Contae Chorcaí

D'fhéadfaí nach mbeidh an bhformáid comhaid seo le feiceáil gan Adobe Photoshop nó gan aipeanna eile de chuid Adobe Creative Suite. Féadfar é a úsáid i ndoiciméad Word fós agus ba cheart go mbeifear in ann é a fheiceáil nuair a phriontáiltear é.

 

Féadfar Deontais a Bronnadh de réir Scéim na nDeontas Ealaíon 2020 de chuid Chomhairle Contae Chorcaí a fheiceáil anseo.

Féadfar Deontas a Bronnadh de réir Chiste Forbartha Ealaíon na gCeantar Bardasach de chuid Chomhairle Contae Chorcaí a fheiceáil anseo.