Oifig na Gaeilge

Tá Oifig na Gaeilge Chomhairle Contae Chorcaí ag obair chun Acht na dTeangacha Oifigiúla agus ár scéim teanga a chur i bhfeidhm, agus chun an Ghaeilge a dhéanamh níos lárnaí agus níos feiceálaí sa chomhairle agus i gCorcaigh go coitinne.
Tá Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Chorcaí, Aileen Loughrey mar bhall d'Fhoireann Chultúir agus an Coiste um Beartais Straitéiseacha na hEalaíona, Cultúr & Teangacha de chuid Comhairle Contae Chorcaí. 

Is féidir leat teagmháil léi ag na sonraí teagmhála seo a leanas: 
 

Oifig na Gaeilge

Urlár 14, Halla an Chontae,

Bóthar Charraig Ruacháin,

Corcaigh, Éire

Eirchód: T12 R2NC

Teil: (021) 4285818

Ríomhphost:gaeilge@corkcoco.ie nó aileen.loughrey@corkcoco.ie  

Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge - Tá gach imeacht anseo saor in aisce & tá fáilte roimh gach éinne.

 

Déardaoin 05/03/2020

10.30-11.30- Leabharlann Shráid an Mhuillinn- Scéalaíocht den scoth le Paddy Ó Brien

12.30-1.30 - Leabharlann Mala - Scéalaíocht den scoth le Paddy Ó Brien

1.30 - Seomara na Comhairle, Halla an Chontae, Urlár 2  - "Yu ming is ainm dom"

Gearrscannán. Fhad = 13 nóiméad. Tá an imeacht seo saor in aisce & tá fáilte roimh gach éinne

Ar ceal de bharr fadhbanna teicniciúla.

 

 

Aoine 06/03/2020

10.00-11.00- Ceannceathrú na Leabharlainne , Bóthar Charraig Ruacháin - Scéalaíocht den scoth le Paddy Ó Brien

11.00 - Leabharlann Bhaile Bhuirne - Seisiún le Seán Ó Muineacháin & Seosamh Ó Críodáin- Amhráin, Lúibiní, Agallaimh Bheirte, Ceapóga srl

12.00-1.00 - Leabharlann Mhainistir Fhear Maí - Scéalaíocht den scoth le Paddy Ó Brien

12.45 - Halla an Chontae - An Forhalla- Ceol álainn ó dáltaí Scoil Náisiúnta Naomh Cáitríona . Is ceoltóirí iontacha hiad na páistí seo . Tá go leor duaiseanna buaite ag an ngrúpa seo. Táid díreach ar ais ó Feis Maitiú, áit ag a bhuadar an chéad áit 

4.00- Leabharlann Bhaile Mhistéala - Ciorcal Comhrá. Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus tá fáilte roimh gach éinne teacht. Bíonn an t-imeacht seo ar siúl gach tarna Aoine. 

 

Máirt - 10/03/2020

1.30 - Seomra na Comhairle, Urlár 2, Halla an Chontae - Gearrscannán a thaispeáint  - Le fógairt. Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus tá fáilte roimh gach éinne teacht

 

Céadaoin- 11/03/2020

11.00 - Leabharlann Shaid an Mhuilinn - "Comhrá as Gaeilge"- Ciorcal Comhrá . Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus tá fáilte roimh gach éinne teacht. Tagann an Grúpa seo le chéile gach Céadaoin.

12.00- Leabharlann Bheanntraí - Ciorcal Comhrá . Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus tá fáilte roimh gach éinne teacht. Tagann an Grúpa seo le chéile gach Céadaoin.

1.30 - Seomra na Comhairle, Urlár 2, Halla an Chontae - Gearrscannán a thaispeáint  - Le fógairt. Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus tá fáilte roimh gach éinne teacht

 

Déardaoin 12/03/2020

11.30 - Leabharlann Mhaigh Chromtha - Seisiún le Seán Ó Muineacháin & Seosamh Ó Críodáin- Amhráin, Lúibiní, Agallaimh Bheirte, Ceapóga srl. Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus tá fáilte roimh gach éinne teacht

1.30 - Seomra na Comhairle, Urlár 2, Halla an Chontae - Gearrscannán a thaispeáint  - Le fógairt. Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus tá fáilte roimh gach éinne teacht

 

Aoine 13/03/2020

1.30 - Seomra na Comhairle, Urlár 2, Halla an Chontae - Gearrscannán a thaispeáint  - Le fógairt. Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus tá fáilte roimh gach éinne teacht

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 (28/04/2020)

Glao an phobail comhairle agus eolas teagmhala

Féach an leabhrán ceangailte thíos, ón Rialtas & an FSS. Tugann an leabhrán seo comhairle maidir le COVID19 chomh maith le sonraí teagmhála áitiúla do na contaetha éagsúla.
Is ea 1800 805 819 ár n-uimhir SAORGHLAO le linn na paindéime seo.

**********************************************************************************************************************************************

Mairt 17/03/2020

Lá 'le Pádraig 2020 & Deireadh Sheachtain na Gaeilge

Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh inniu. Tá a fhios againn nach bhfuil an Lá 'le Pádraig seo cosúil le haon cheann riamh, ach is féidir linn sult a bhaint as fós. Cloí le treoir FSS & fan sa bhaile más féidir leat. Déan teagmháil le'd mhuintir & do chairde trí ghutháin/r-phoist

Chomh maith le bheith ina lá 'le Phádraig, inniu an lá deireanach do Sheachtain na Gaeilge, & bhaineamar ana-thaitneamh as. Ár mbuíochas do gach duine a thug tacaíocht dúinn le linn na féile, na ceoltóirí, amhránaí, scéalaithe, an phobail as ucht teacht chuig na himeachtaí sin agus SnaG iad féin as an dtacaíocht

Le linn SnaG tá súil againn go bhfuair sibh spreag chun bhur gcuid Gaelainne as úsáid níos minice i do shaol. Is áiteanna ana-bhríomhar & neamhfhoirmeálta iad suíomhanna meán sóisialta mar Facebook & Twitter go háirithe chun triail a bhaint as do chuid Gaelainne.

Tá níos mó ná 3.5 Milliún tuíteanna curtha suas i nGaelainn ó thosnaigh Twitter. Is figiúr suntasach & spreagúil é sin do thodhchaí na teanga. 2 leathanach atá ana áisiúil, má tá tú ag déanamh iarracht do Ghaelainn a úsáid, ná @theirishfor & @eDIL_Dictionary, ach tá go leor eile.

Coimeád súil amach.  Tá saibhreas ann d'ealaíontóirí a n-oibríonn trí mheán na Gaelainne (nó go dátheangach), an oiread sin bannaí & ceoltóirí, fuirseoirí, filí, podchraoltóirí, údair agus ealaíontóirí. Tá an t-ádh linn.

Anuas ar sin tá Raidio na Gaeltachta & TG4 atá go hiontach mar áiseanna chun do chuid Ghaelainn a chleachtadh.  Tá go leor stáisiúin raidió eile le fáil ar líne freisin trí Ghaelainn. Is  teanga bheoga é an Ghaelainn le fáil i measc na ndaoine ar fud na tíre.Táid ann. Labhair í agus mairfidh sí.

 

 

Déardaoin - 05/03/2020

Inniu Lá Domhanda na Leabhar in Éirinn

Tá Lá Domhanda na Leabhar ar siúl le 23 bliain anuas. Is é cuspóir Lá Domhanda na Leabhar ná leabhair a chur chun cinn, chomh maith leis  an taitneamh a fhaighimid as iad a léamh.

Is bealach iontach iad leabhair chun tú féin a chur ar an eolas, éalú go domhan ficseanúil nó chun d'aigne a leathnú. Is cinnte gur cúis cheiliúrtha é Lá Domhanda na Leabhar.

Is acmhainn iontach iad na leabharlanna d'aon Phobal agus táimid an-bhródúil as ár leabharlanna féin. Tá líonra de 25 leabharlann agus 4 leabharlann shoghluaiste ag Seirbhís Leabharlainne Chontae Chorcaí . Tá ballraíocht sna leabharlanna saor in aisce agus oscailte do chách, mar sin is bealach an-úsáideach iad leabharlanna chun rochtain a fháil ar an oiread leabhar agus is mian leat . Is féidir leat suas le sé leabhar a thógaint amach ag am amháin, agus is féidir leat leabhair a chur in áirithe ar líne.

Tá leabharlanna ar fud an Chontae againn le rogha leathan leabhar iontu. Go deimhin tá go leor leabhar Gaeilge ag ár leabharlanna, chomh maith le cúrsaí teanga ar líne. Mar aon leis na himeachtaí iomadúla a eagraítear inár leabharlanna le linn Seachtain na Gaeilge is áit iontach é an leabharlann chun cuairt a thabhairt ann le linn Seachtain na Gaeilge.

 

02/03/2020

Seachtain na Gaeilge

Is imeacht bliantúil é Seachtain na Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus a cheiliúradh.
Beidh Seachtain na Gaeilge (SnaG2020) sé ar siúl ón 1ú Márta go dtí Lá Fhéile Pádraig, an 17ú Márta .
Bhunaigh Conradh na Gaeilge Seachtain na Gaeilge i 1903 agus athsheoladh é sna 1970í i bhfoirm níos nuaí agus níos athnuaite.
Déantar é a cheiliúradh ar fud na Tíre agus go deimhin i dtíortha eile ina ndéanann pobail Éireannacha ceiliúradh agus páirt a ghlacadh.
Mar aon le gach bliain roimhe seo beidh Comhairle Contae Chorcaí ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge 2020 agus tá imeachtaí eagraithe acu i Halla an Chontae, agus ar fud an Chontae.
Coimeád súil ar ár suíomh gréasáin   agus ar ár gCuntais Meán Sóisialta le haghaidh imeachtaí atá ag teacht suas ar fud an Chontae do SnaG2020
Is féidir imeachtaí a eagraítear do Sheachtain na Gaeilge a fháil ar Peig.ie agus is féidir níos mó eolas faoi SnaG2020 a fháil ag na naisc seo a leanas :
Seachtain na Gaeilge

Déan Teagmháil Linn

Oifig Cumarsáide, Halla an Chontae, Charraig Ruacháin, T12 R2NC