An Oíche Chultúir

Lyda band & County Hall at night
                         Lyda, Oíche Chultúir 2016                                   

 

Is ceiliúradh poiblí bliantúil í an Oíche Chultúir  cultúr, cruthaitheacht agus na hEalaíona. An bhliain seo, tarlóidh sí ar Dé hAoine, 22 Meán Fómhair.

 

 

 

Don Oíche Chultúir, síneann eagraíochtaí Ealaíon agus cultúrtha de gach cineál agus méid a n-uaireanta oibre chun rochtain níos mó a thabhairt don phobal. Eagraítear ócáidí agus ceardlanna speisialta agus uathúla go speisialta ag láithreacha rannpháirteacha agus bíonn gach ócáid saor in aisce.

 

Is í Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí a chomhordaíonn an Oíche Chultúir i gContae Chorcaí agus tá sí maoinithe ag Comhairle Contae Chorcaí agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.