Published
Fri, 16/10/2020 - 10:14
Body

The Cork County Joint Policing Committee will hold its annual public meeting on Monday the 9th of November at 2.30 pm.

Having regard to public health guidance and particular guidance on the hosting of meetings, this meeting will be held online – by webinar via Microsoft Teams.

Garda management will present data on crime and policing activities in the county for the first nine months of the year.

Members of the public can view the meeting online but must register beforehand on this form:
Register for Joint Policing Committee Online Webinar.

Members of the public can submit questions for Garda or Council management by clicking the following: Questions for Joint Policing Committee Online Webinar. Any such questions should be received by noon on Friday the 23rd of October in order to allow them be considered, and responses prepared.

**********************************************************************************************************************************************************

 

Tionólfaidh Comhchoiste Póilíneachta Chontae Chorcaí a chruinniú poiblí bliantúil Dé Luain an 9ú Samhain ag 2.30 i.n.

Ar mhaitheas sláinte poiblí agus treoir ar leith maidir le cruinnithe a óstáil, tionólfar an cruinniú seo ar líne - ag seimineár gréasáin (webinar) trí Microsoft Teams.

Cuirfidh bainistíocht an Gharda Síochána sonraí i láthair maidir le gníomhaíochtaí coireachta agus póilíneachta sa chontae don chéad naoi mí den bhliain.

Is féidir le baill an phobail an cruinniú a fheiscint ar líne ach ní mór dóibh clárú roimh ré ar an bhfoirm seo:
Cláraigh le haghaidh Webinar Ar Líne an Chomhchoiste Póilíneachta.

Is féidir le baill an phobail ceisteanna a chur fé bhráid bhainistíocht an Gharda Síochána nó na Comhairle tríd an nasc seo a chliceáil : Ceisteanna le haghaidh Webinar Ar Líne an Chomhchoiste Póilíneachta. Ba cheart aon cheisteanna den sort sin a sheoladh chugainn roimh mheán lae Dé hAoine an 23ú Deireadh Fómhair d’fhonn go bhféadfar iad a mheas, agus freagraí a ullmhú.