Tá Stoc Iomlán de nach mór 7,500 aonad ag Comhairle Contae Chorcaí. Pléann aonad cothabhála freagartha tiomnaithe le gnáthghlaonna cothabhála agus le glaonna cothabhála éigeandála. In 2017, freastalaíodh ar 6,574 glaoch cothabhála freagartha ar an iomlán ar fud an chontae. Den chuid is mó, is éard a bhíonn i gceist le glaonna cothabhála ná: fadhbanna pluiméireachta, téimh, leictreacha, struchtúracha inmheánacha agus seachtracha.

Má tá oibreacha deisiúcháin ag teastáil ó do theach cónaithe, ba cheart duit a fháil amach ar dtús cibé an í do fhreagracht na hoibreacha sin a dhéanamh nó nach í. Gearrfar muirear ar an tionónta as aon glaoch amach neamhriachtanach chun iniúchadh ar dhéanamh ar rudaí atá de fhreagracht ar an tionónta i ndáiríre.

Más í an Chomhairle atá freagrach as na hoibreacha a dhéanamh, ba cheart duit é sin a chur in iúl don Chomhairle. Déanfaimid cúram do d'iarratas chomh luath agus is féidir.     

Cothabháil Éigeandála: Déantar na hoibreacha deisiúcháin sin i gcás go bhféadfadh baol a bheith ann do shaol an duine, m.sh. deatach ag teacht ó chlár fiúsanna, soicéid fhabhtacha.             

Cothabháil Phráinneach: Déantar na hoibreacha deisiúcháin sin go tapa chun nach ndéanfaí damáiste don áit chónaithe, m.sh. píopaí ag sileadh, easpa uisce ag teacht ón sconna te, díon ag sileadh.       

Gnáthchothabháil: Is oibreacha deisiúcháin a bhfuil meántábhacht ag baint leo iad sin, m.sh. oibreacha plástrála, fánphíobáin agus gáitéir, fuinneoga agus doirse sheachtracha.

Is féidir leat breathnú ar an Lámhleabhar Tionónta reatha chun tuilleadh eolais a fháil ar oibreacha deisiúcháin.

Déan Teagmháil Linn:
Corcaigh Theas
, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh  Teil 021 4285302
Corcaigh Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí Teil  022 30469
Corcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí  Teil 023 8863728 

I gcoitinne, tá an Chomhairle freagrach as na gnéithe a bhaineann le struchtúr ár maoine, amhail na gnéithe a liostaítear thíos, a dheisiú agus a chothabháil nuair a thagann fadhbanna chun cinn mar gheall ar ghnáthchaitheamh agus ar ghnáthchuimilt.Tabhair faoi deara nach liosta iomlán é.

Struchtúr na hÁite Cónaithe:

 • Díonta (lena n-áirítear leacáin/sclátaí, barrchaidhpeanna mullaigh agus cláir binne)
 • An chuid sheachtrach den simléar agus na barrchaidhpeanna, na héadain agus na tairr
 • Ballaí agus síleálacha seachtracha na háite cónaithe (lena n-áirítear plástráil, rindreáil agus blocobair/brícobair), frámaí fuinneoga agus saiseanna ar gá iad a athrú
 • Doirse agus frámaí doirse seachtracha, gan hanlaí dorais, glais agus boscaí litreacha san áireamh
 • Taise thromchúiseach taobh istigh de bharr fadhbanna a bhaineann le creatlach na háite cónaithe agus nach mbaineann le mí-úsáid an fhoirgnimh m.sh. gaothairí a bhlocáil nó éadach a thriomú taobh istigh gan aeráil cheart, srl.
 • Gáitéir agus fánphíobáin a dheisiú agus a chothabháil

Deisiúcháin Leictreacha:

 • Sreangú leictreach 
 • Deisiúcháin ar shoicéid, lasca solais, cithfholcadáin (seachas cithfholcadáin a chuir an tionónta isteach), cláir fiúsanna

Deisiúcháin Pluiméireachta:

 • Umair stórála uisce
 • Buacairí, cúlchoirí agus sorcóirí uisce te a dheisiú 
 • Sconnaí
 • Píobáin agus draenacha dramhaíola seachtracha
 • Babhlaí agus sistéil leithris, scoite nó ag sileadh mar gheall ar 'gnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt'

Fearais Chócaireachta agus Téimh:

 • Tumthéitheoirí a dheisiú agus/nó a athsholáthar


Déan Teagmháil Linn:
Corcaigh Theas
, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh  Teil 021 4285302
Corcaigh Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí Teil  022 30469
Corcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí  Teil 023 8863728 

ag teacht go luath ...