Imleabhar a hAon

Imleabhar 1 Príomhábhar Polasaí

Príomhábhar Polasaí

Imleabhar a Dó

Imleabhar 2 Oidhreacht agus Taitneamhacht

Oidhreacht agus Taitneamhacht

Imleabhar a Trí

Imleabhar 3 Corcaigh Thuaidh

Corcaigh Thuaidh

Imleabhar a Ceathair

Imleabhar 4 Corcaigh Theas

Corcaigh Theas

Imleabhar a Cúig

Imleabhar 5 Iarthar Chorcaí

Iarthar Chorcaí

Imleabhar a Sé

Imleabhar 6  Tuarascálacha Comhshaoil

Tuarascálacha Comhshaoil

Imleabhar a Seacht

Imleabhar 7 Léarscáileanna

Léarscáileanna

Mar a bhfuilimid anois

Comhairliúchán Poiblí ar Dhréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2021

Ullmhaíodh Dréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2021 de réir forálacha an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasú) agus tá sé ar taispeáint anois i gcóir na tréimhse comhairliúchán poiblí a mhairfidh ar feadh 10 seachtaine go dtí meán oíche Déardaoin 1ú Iúil 2021..

Tiocfaidh an Dréachtphlean i bhfeidhm ní hamháin in ionad an Phlean Forbartha Contae 2014 (mar a athraíodh), ach na pleananna seo a leanas chomh maith:

  • na Pleananna Forbartha reatha do na hIar-Comhairlí Bailte mar Chloch na Coillte, Cóbh, Mainistir Fhear Maí, Cionn tSáile, Maigh Chromtha, Mala, Mainistir na Corann, An Sciobairín agus Eochaill mar a bhíodh, agus;
  • Na 8 bPlean Ceantar Áitiúil Ceantar Bardasach 2017.

 

Cliceáil anseo le teacht ar  an Seomra Comhairliúchán  Poiblí Fíorúil

 

Tabhair do Thuairim

Is próiseas comhoibritheach é an próiseas dréachtaithe plean agus táimid ag lorg do thuairimí ar an Dréachtphlean Forbartha Contae. Mínítear sa doiciméad seo a leanas conas do thuairim a chur in iúl  'Tabhair do Thuairim!'.

Leis seo tugann Comhairle Contae Chorcaí cuireadh do dhaoine aonair, do bhuíonta nó páirtithe a bhfuil suim acu ann aighneachtaí agus tuairimí a sheoladh maidir leis an nDréachtphlean. Má bhíonn treoir speisialta uait maidir le haighneacht a dhéanamh ar líne, dein cliceáil led thoil ar an nasc seo: Treoir um aighneacht ar líne a sheoladh.

Féadfar Aighneachtaí/Tuairimí ar an nDréachtphlean a sheoladh idir Déardaoin 22ú Aibreán 2021 agus meán oíche Déardaoin 1ú Iúil 2021 (an dá lá úd san áireamh) mar seo a leanas.

Led thoil seol d’aighneacht trí mheán amháin mar seo a leanas, go leictreonach trí chliceáil a dhéanamh ar an gcnaipe thíos;

 

 

“Tabhair do Thuairim” Cliceáil Anseo

 

Nó i scríbhinn go dtí:  An Pleanálaí Sinsearach, An tAonad um Polasaithe Pleanála, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, T12 R2 NC.