Le haghaidh Faisnéise maidir le Rannpháirtíocht an Phobail sa Chóras Pleanála a leathnú féach na naisc seo a leanas:

Pleanáil agus Forbairt le linn Éigeandála COVID 19 - Ciorclán 23 Deireadh Fómhair 2020.


Cuid 28: Treoirlínte d’Údaráis Phleanála - Coinníollacha pleanála áirithe a fhorfheidhmiú le linn ráig Coronavirus (COVID-19)

Ceisteanna Coitianta ar éifeacht Ordaithe faoi Alt 251A den Acht Pleanála agus Forbartha, 2000 arna leasú.

Go raibh maith agat as do chuid foighne le linn na tréimhse athraithe seo.

 


Architect's Drawing
             Tarraingt an Ailtire d'fhorbairt na Comhairle      

 

Tá Roinn Pleanála Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as forbairt eagraithe agus inbhuanaithe an Chontae.

Cuir Ceist maidir le Pleanáil

Cuir Ceist maidir le Pleanáil in Iarthar Chorcaí

 

 

 

 

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.