Céard a dhéanaimid

Is foireann ildisciplíneach í an Fhoireann Fheidhmiúcháin Bonneagar Tithíochta (HIIT) laistigh den Roinn um Pleanáil Chun Cinn a cuireadh ar bun i nDeireadh Fómhair 2016 agus tá an fhoireann freagrach as cur i bhfeidhm polasaí agus cur ar fáil bonneagar tithíochta sna 5 Limistéar Fairsingithe Uirbigh (ar a dtugtar láithreáin Mháistirphlean roimhe sin) i gContae Chorcaí.
Tá na Limistéir Fairsingithe Uirbigh (UEAanna) mar seo a leanas: Páirc Shannon i gCarraig Uí Leighin, Carraig an Uisce i Mainistir na Corann, Carraig Thuathail Thuaidh i gCarraig Thuathail, An Baile Nua i gCóbh & Saincheantar Forbartha Straitéiseach (SDZ) na Móna Airde.
Tá tuilleadh eolais ar na UEAanna lena n-áirítear naisc chuig na doiciméid pholasaí agus an dul chun cinn feidhmiúcháin sonraithe i “Limistéir Fairsingithe Uirbigh” thíos:
 

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.