Cork incubator kitchens
                           Cistineacha Ghoradáin Chorcaí                                   

 

 

 

Is é ról an Údaráis Áitiúil ná Contae Chorcaí a chur chun cinn mar shuíomh mealltach do ghnólachtaí chun lonnú, fás agus forbairt ann, do dhaoine chun infheistiú ann, agus d'fhostóirí agus d'fhostaithe chun oibre agus cónaí ann.

 

 

 

 

 

Oibríonn Comhairle Contae Chorcaí chun tacú le gnólachtaí agus cruthú fostaíochta, i gcomhar le gníomhaireachtaí tacaíochta fiontair, fiontraithe, grúpaí pobail, agus páirtithe leasmhara eile. Trí na tionscnaimh seo a leanas a dhéanann sí sin:

  • Tacú le bonneagar tionsclaíoch agus tráchtála a fhorbairt i gContae Chorcaí, lena n-áirítear páirceanna gnó, suíomhanna tionsclaíocha agus aonaid ghorlainne
  • Obair le comhpháirtithe idirnáisiúnta, náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla chun Corcaigh a chur chun cinn, agus easpórtálacha, trádáil, agus roinnt dea-chleachtais a éascú
  • Tacú lenár n-íocóirí rátaí áitiúla le réimse tionscnamh maidir le hacmhainn a mhéadú mar atá ar fáil ó na hOifigí Fiontair Áitiúla (OFA), Macroom E, agus tionscnaimh miondíola agus lár an bhaile.
  • Tacaíocht airgeadais a chur ar fáil le cúnamh deontais ó na OFAanna agus an Ciste Forbartha Geilleagair (EDF).

 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le economicdevelopment@corkcoco.ie

 

An Cháin Mhaoine Áitiúil

Tháinig Cáin Mhaoine Áitiúil bhliantúil fhéinmheasta arna gearradh ar luach margaidh gach maoine cónaithe sa Stát i bhfeidhm in 2013 agus tá sí á riar ag na Coimisinéirí Ioncam.

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC