Patricia O'Flaherty Owner A Touch of Magic
Patricia O'Flaherty, from "A Touch of Magic" based in Carrigaline, County Cork

 

Soláthraíonn Comhairle Contae Chorcaí réimse roghanna réadmhaoine chun tacú le tionscnaimh forbartha eacnamaíocha d'fhiontair reatha agus fiontair atá ag teacht chun cinn agus saintailte oiriúnacha atá ar fáil chun déileáil le deiseanna nua de réir mar a thagann siad chun cinn.

Business Growth Zone Sign
Business Growth Zone

Tá réimse roghanna ag Comhairle Contae Chorcaí do lucht gnó atá ar thóir tailte le haghaidh forbairt gnó nó tionscalaíoch. I ndiaidh go leor blianta le heaspa suime i bhforbairt de thoradh an choir chun donais, tá borradh suntasach suime le déanaí, agus tharla roinnt díolachán dá bharr. Cuirtear fáilte roimh an bhforbairt sin agus tharla cruthú post agus tacaíocht do na comhlachtaí sin dá bharr mar aon le cruthú post tógála

Ag ár Saincheantair d'Fhás Gnó atá suite ar fud an Chontae, tá láithreáin sheirbhísithe againn atá réidh le forbairt.

Déanaimid bainistiú chomh maith ar Shaincheantair d'Fhás Gnó ag suíomhanna arna bhfuil na láithréain go léir díolta anois agus na Páirceanna forbartha go hiomlán, lena n-áirítear Páirc Thionscalaíoch Charraig Uí Leighin, Páirc Ghnó Abhainn na Cora Páirc Ghnó Mhainistir na Corann agus an Bhóthair Cheangail, Baile an Chollaigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, seol ríomhphost le do thoil chuig:  economicdevelopment@corkcoco.ie nó glaoch ar 021 4285547.

 

Láithreán Seirbhísithe ag Saincheantair d'Fhás Gnó

Faoi láthair tá láithreáin sheirbhísithe ar fáil againn inár Saincheantair d'Fhás Gnó ag na suíomhanna seo a leanas:

  • Páirc Ghnó & Theicneolaíoch an Inbhir, Carraig Uí Leighin
  • Páirc Thionscalaíoch Chúil na nDamh, Baile Mhistéala
  • Páirc Ghnó an Scairtín, Áth Trasna
  • Páirc Ghnó Mhaigh Chromtha
  • Páirc Ghnó an Bhaile Salach, An Ráth
  • Páirc Fiontraíochta an Creagán, Cill na Mallach
  • Páirc Ghnó Chloch Mhic Shíomoin, Droichead na Bandan
  • Páirc Ghnó Dhún Mánmhaí
  • Páirc Fiontraíochta Bheanntraí


Déanaimid bainistiú chomh maith ar Shaincheantair d'Fhás Gnó ag suíomhanna arna bhfuil na láithréain go léir díolta anois agus na Páirceanna forbartha go hiomlán, lena n-áirítear Páirc Thionscalaíoch Charraig Uí Leighin, Páirc Ghnó Abhainn na Cora Páirc Ghnó Mhainistir na Corann agus an Bhóthair Cheangail, Baile an Chollaigh.

Faber Castell Business Campus
Faber Castell Business Campus

Faoi láthair tá 54 nAonad Tionscalaíoch ag Comhairle Contae Chorcaí  ag na Saincheantair d'Fhás Gnó lonnaithe ar fud an Chontae. Tá siad siúd oiriúnach do thionscal éadrom agus táirgeadh bia chomh maith le sin tá na Cistineacha Gora Chorcaí atá suite i gCarraig Uí Leighin agus ár Lárionaid E lonnaithe i Mainistir Fhear Maí agus Beanntraí.

Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun fáil amach faoi sholáthar seol ríomhphost le do thoil chuig economicdevelopment@corkcoco.ie nó gloach ar 021 4285547.

 

Suíomh na nAonad:

Campas Gnó Faber Castell, Mainistir Fhear Maí 

7 nAonad Tionscalaíocha le méideanna ó 1,250 troigh cearnach go 2,500 troigh cearnach
1 Aonad Bia de 1,250 troigh cearnach
Chomh maith leis sin tá Lárionad E ag an suíomh sin le deasca sealaíochta, oifigí agus seomra cruinnithe/oiliúna

Páirc Thionscalaíoch Chúil na nDamh, Baile Mhistéala 

3 Aonad Tionscalaíocha agus 1 Aonad Bia
Tá na haonaid go léir 1,000 troigh cearnach

Páirc Thionscalaíoch Charraig Uí Leighin, Carraig Uí Leighin

6 Aonad Tionscalaíocha; go léir 1,000 troigh cearnach
4 Aonad Bia; 1,000 troigh cearnach 
Cistineacha Gora Chorcaí ar fáil chomh maith ag an suíomh sin.

Páirc Ghnó Chloch Mhic Shíomoin, Droichead na Bandan  4 Aonad Bia
Tá na haonaid go léir 1,250 troigh cearnach
Lárionad Tionscalaíoch Chora an Fhéich, An Sciobairín Aonad Bia 2 x 1,000 troigh cearnach
Aonad Tionscalaíocha 2 x 1,000 troigh cearnach
Lárionad Tionscalaíocha Bheanntraí, Beanntraí 11 Aonad Tionscalaíocha le méid ó 500 troigh cearnach go 3,000 troigh cearnach
Chomh maith leis sin tá Lárionad E ag an suíomh sin le deasca sealaíochta, oifigí agus seomra cruinnithe/oiliúna
Lárionad Tionscalaíocha Ard Meana, An Scoil 3 Aonad Tionscalaíocha agus1  Aonad Bia
Tá na haonaid go léir 1,000 troigh cearnach.