Is ionann UEAnna agus suíomhanna móra forbartha ar imeall lonnaíochtaí atá ann cheana (seachas Crios Forbartha Straitéisí na Móna Airde) a aithníodh agus a neartaíodh trí ilphróisis bheartais a bhí mar thoradh ar Phlean Straitéiseach Limistéar Chorcaí 2001 a leag amach na láithreacha is fearr le haghaidh forbairt phobail nua i gCeantar Uirbeach Chorcaí. Cuireann UEAnna go mór leis an deis forbairt a dhéanamh ar feadh an chonair iarnróid agus tá siad riachtanach le líon criticiúil a chruthú chun ár líonra iompair phoiblí ginearálta a chur chun cinn.

9 UEAs in County Cork Metropolitan Area

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.