Nóta: Tá an scéim seo dúnta anois

Sheol an Roinn Fiontar Trádála & Fostaíochta an Scéim Cúnaimh do Ghnólachtaí Beaga le linn COVID (SBASC) le déanaí a bhfuil sé mar aidhm aici díriú ar na gnólachtaí sin a bhfuil costais oibriúcháin acu nach gcáilíonn do Scéim Tacaíochta Srianta COVID (CRSS) a fheidhmíonn na Coimisinéirí Ioncaim. Tá na critéir incháilitheachta don dá scéim chomhcosúil. Is í an phríomhdhifríocht idir SBASC agus CRSS ná an riachtanas, i gcás CRSS, go mbeadh rochtain ag an bpobal ar áitreabh gnó. Ailíníonn SBASC le scéimeanna deontais a fógraíodh le déanaí d’earnálacha na turasóireachta, na n-ealaíon agus na siamsaíochta chomh maith.

Tá an deontas seo ar fáil mar ranníocaíocht i leith costais sheasta chun cabhrú le gnólachtaí a bheith in ann leanúint ag feidhmiú le haghaidh athoscailt i ndeireadh báire, agus níl sé ar fáil ach d’iarratasóir atá ag feidhmiú ó mhaoin inrátaithe. Clúdaíonn an scéim an tréimhse 1 Eanáir 2021 go 30 Meitheamh 2021. Gheobhaidh gach iarratasóir incháilithe íocaíocht de €4,000 le híocaíocht bhreise de €4,000 ó Bhealtaine 2021 le hiarratasóirí a leanfaidh de chritéir incháilitheachta na scéime a chomhlíonadh.

Is féidir iarratais ar an Scéim Cúnaimh do Ghnólachtaí Beaga le linn Covid (SBASC) a dhéanamh ar líne ag www.YourCouncil.ie. Bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí líne chabhrach thiomnaithe ar (021) 4208000 agus an seoladh ríomhphost sbasc@corkcoco.ie chun cabhrú leat chomh maith.