Suíocháin Allamuigh / Gabhálais don Scéim Ghnó Turasóireachta & Fáilteachais

Is féidir iarratais ar líne a dhéanamh anois chuig Comhairle Contae Chorcaí don Scéim um Suíocháin Allamuigh & Gabhálais don Ghnó Turasóireachta & Fáilteachais.

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag spreagadh soláthraithe fáilteachais agus turasóireachta áitiúla chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú deontais faoin Scéim Suíocháin agus Gabhálais Allamuigh Fáilte Ireland atá dírithe ar chúnamh a thabhairt don earnáil a gcumas itheacháin lasmuigh a mhéadú.

Tá deontais suas le € 4,000 ar fáil faoin scéim chun tacú le gnóthais fáilteachais agus chun bia lasmuigh a éascú do shamhradh 2021. Tugtar cuireadh do ghnólachtaí turasóireachta agus fáilteachais aonair ina ndíoltar bia lena chaitheamh san áitreabh lena n-áirítear óstáin, díol spéise, caiféanna, bialanna agus tithe tábhairne. iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú. Tá an scéim seo oscailte anois do Wet Pubs agus níl sí teoranta do thithe tábhairne a dhíolann bia. Is í aidhm na scéime ná leathnú a dhéanamh ar an obair a rinne Comhairle Contae Chorcaí anuraidh ag tacú le gnóthais agus tacóidh sí le feabhsú leanúnach ar eispéiris itheacháin lasmuigh ar fud an Chontae ar bhealach rialáilte agus inrochtana.

Clúdófar faoin Scéim costais le haghaidh táblaí lasmuigh, scáthanna fearthainne, téitheoirí, scáileáin / briseadh gaoithe agus seastáin plandaí lasmuigh.Caithfear caiteachas a thabhú idir 1 Aibreánst, 2020 agus 30 Meán Fómhairth, 2021.

Teastaíonn ceadúnas ó Chomhairle Contae Chorcaí chun táblaí, cathaoireacha agus struchtúir eile a chur in áiteanna poiblí agus teastaíonn sé chun spás poiblí a úsáid mar chuid den scéim seo. Deonaítear an ceadúnas Alt 254 ar bhonn bliantúil agus rinne an Chomhairle a théarmaí agus coinníollacha a shimpliú agus na táillí a tharscaoileadh le linn Phaindéimeach Covid.Tá an fhoirm seo ar fáil le híoslódáil ag an nasc seo a leanas:Alt 254 Ceadúnas Troscán Sráide

Is féidir iarrataisaran Scéim um Suíocháin Allamuigh agus Gabhálais do Ghnó Turasóireachta agus Fáilteacha is a dhéanamharlíne ag www.YourCouncil.ie.Tá líne chabhrach thiomnaithe bunaithe ag Comhairle Contae Chorcaíar(021)4208000 agus ríomhphost ag outdoordining@corkcoco.ie.