Tá liosta de na hIarratais Mhoillithe Tráchta Alt 38 atá foilsithe ag an Oifig Dearaidh Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla thíos.
Roghnaigh limistéar aibhsithe ar an léarscáil thíos chun an Ceantar Bardasach agus a Chomhaltaí Tofa bainteacha a fheiceáil 
Tá an Scéim CLÁR 2021 seolta ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Déanann an scéim seo foráil do thionscadail bhonneagair ar mhionscála i gceantair thuaithe.
Representatives of the media and members of the public can attend Council and Municipal District meetings. Due to Covid- 19 restrictions meetings are currently being held remotely.
Tá Comhairle Contae Chorcaí ceaptha mar ghníomhaire don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara chun maoirseacht a dhéanamh ar an nGob Thoir in Inis Sionnach a thabhairt chun rialtachta ionas go gcomhlíon
Is féidir leat buaileadh isteach chuig an Roinn Tithíochta, Oifigí Poiblí gan coinne le linn uaireanta oscailte a leagtar amach mar a leanas:
Is cáin mhaoine tráchtála áitiúil é Rátaí Tráchtála a chuireann maoiniú ar fáil i bpáirt do chláir chaiteachais Chomhairle Contae Chorcaí.
Tá Stiúrthóireacht Bhóithre Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as an líonra bóithre is mó (12,200 km) atá ag aon údarás áitiúil sa tír a chothabháil. Tá an Chomhairle ag leanúint d'acmhainní sunta