Níl aon pháiste ró-óg chun a bheith ina bhall de leabharlann.  Tá an bhallraíocht saor in aisce agus is féidir leat suas le 12 mhír a fháil ar iasacht ó leabharlann na bpáistí.

bandon libraryBíonn imeachtaí agus gníomhaíochtaí do pháistí agus do dhéagóirí ar siúl againn go rialta amhail am scéalaíochta, grúpaí naíonán, cuairteanna údair, drámaí puipéad, ceardlanna ceardaíochta & scríbhneoireachta agus clubanna leabhar. Féach ar ár bhféilire nó déan teagmháil le do leabharlann áitiúil chun eolas a fháil faoi na himeachtaí atá ar siúl i do cheantar féin. 

 

 

 

 

 

 

Creative Writing CompeitionD’osclaíodh an Comórtas scríbhneoireachta chruthaitheach The Superhero from Cork  do pháistí bunscoile do ranganna scoile 4 ú , 5 ú agus 6 ú i gContae Chorcaí. 
 
Ní rabhamar in ann leabhair a chur ar fáil do na páistí mar gheall ar leabharlanna a bheith dúnta agus d’iarramar orthu scéal a scríobh dúinn ina ionad. 
 
Roghnaíodh triúr buaiteoirí, ceann as gach grúpa ranga ach stórálfar gach iontráil sa chomórtas i gcartlann speisialta COVID-19 atá á chur le chéile ag Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí. 
 
Úsáidfidh staraithe na todhchaí an acmhainn seo agus iad ag breathnú siar ar na hamanna neamhghnácha seo de COVID-19. 
 
Beidh na scéalta a bhuaigh le feiceáil ar an Kidzone don Evening Echo i gCorcaigh ar an Luan 8 ú, 15 ú agus 22 ú Meitheamh , agus chomh maith ar Red FM le Dave Mac idir 4-7i.n., Dé Luan 8 ú Meitheamh  . 
 
Is iad na buaiteoirí ná:
 
Slaney O’Brien as Scoil Phádraig Naofa, Baile an Róistigh, Co. Chorcaí (buaiteoir rang 6)
 
Katie O'Regan as Scoil Naomh Fionán na Reanna, Co. Chorcaí ( buaiteoir rang 5) 
 
Donnacha McMahon as Scoil Náisiúnta Seandroma, Co. Chorcaí ( buaiteoir rang  4)
 
Seolfaidh Leabharlann agus Seirbhís Ealaíon Chontae Chorcaí an clár léitheoireachta Summer Stars go luath agus beidh sé ar siúl i rith na míosa Meitheamh, Iúil agus Lúnasa. Bí linn i mbliana agus muid ag tairiscint Léitheoireacht Samhraidh ó do leabharlann áitiúil, ríomhleabhair agus closleabhair ó Borrowbox, tomhais agus comórtais, léamha leabhar agus spraoi eile chun siamsaíocht a thabhairt duit i rith an tSamhraidh. Lean ár nuashonruithe ar na meáin shóisialta ar Facebook agus Twitter chun tuilleadh eolais a fháil.

 

oxford artOxford Art Online

Is acmhainn nuálach é Oxford Art Online inar féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar ábhar ollmhór tagartha ealaíne de chuid Grove Art Online agus Oxford in áit amháin. Is féidir leat rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí anseo ach barrachód do chárta leabharlainne a chur isteach.

 

 

 

 

oxford musicOxford Music Online

Is tairseach é Oxford Music Online inar féidir le húsáideoirí teacht ar acmhainní ollmhóra tagartha ceoil Oxford in áit amháin. Tá athdhearadh ó bhonn déanta ar Grove Music Online, acmhainn atá ina chuid lárnach de Oxford Music Online, agus tá roinnt feabhsaithe feidhmiúla curtha leis freisin, chomh maith le hábhar nua. Is féidir leat rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí anseo ach barrachód do chárta leabharlainne a chur isteach.

 

 

 

 

 

borrowboxRíomhleabhair agus Ríomh-Chlosleabhair

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar an tseirbhís. Beidh ort logáil isteach ansin ag úsáid bharrachód do chárta leabharlainne agus d'uimhir PIN.

Cuireann an tseirbhís seo idir R-Chlosleabhair agus R-Leabhair ar fáil do gach úsáideoir leabharlainne agus is féidir taitneamh a bhaint astu ar do ríomhaire pearsanta/ríomhaire glúine trí dul chuig an suíomh gréasáin (féach an nasc thuas) nó ar do ghléas soghluaiste tríd an aip BorrowBox.

Is féidir le húsáideoirí Apple dul chuig aipmhargadh iTunes agus BorrowBox a chuardach. Is féidir le húsáideoirí Android dul chuig aipmhargadh Google Play agus BorrowBox a chuardach. Do ghléasanna Kindle (Is é Kindle Fire an t-aon cineál Kindle amháin a thacaíonn le aip BorrowBox) téigh chuig aipmhargadh Amazon ag BorrowBox. Tar éis duit an aip a shuiteáil ar do ghléas leictreonach, cuardaigh Leabharlann Chontae Chorcaí sa réimse 'Leabharlann' agus ansin logáil isteach ar an ngnáthbhealach le do bharrachód leabharlainne agus d'uimhir PIN.

 

Gheobhaidh tú treoir shimplí d'úsáideoirí anseo agus liosta de cheisteanna coitianta anseo. 

Má tá deacrachtaí agat rochtain a fháil ar an tseirbhís nó úsáid a bhaint aisti, gheobhaidh tú cabhair ó support@bolindadigital.com .

Summer Reading Programme Cláraigh le do leabharlann áitiúil chun páirt a ghlacadh inár gclár léitheoireachta bliantúil ar a dtugtar Réaltaí Samhraidh agus faigh Cárta Léitheoireachta Samhraidh duit féin.

Gheobhaidh tú stampa duaise ón leabharlann ar do Chárta Léitheoireachta Samhraidh do gach leabhar atá léite agat le linn mhí Iúil agus mhí Lúnasa - féach cé mhéad a bhaileoidh tú!

Tar éis páirt a ghlacadh sa chlár, tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe óga go léir teacht chuig ócáid bronnta ag a leabharlann áitiúil agus bronnfar teastas orthu.

Youth Book Club Bíonn clubanna leabhar do pháistí ar siúl againn freisin i gceantair áirithe ag brath ar an éileamh áitiúil.

Déan teagmháil le do bhrainse áitiúil, le do thoil, chun tuilleadh eolais a fháil.

what's a good book? child readingAn bhfuil tú ag lorg leabhar maith le léamh?
Níl tú lánchinnte faoi cad ba chóir duit a léamh?  Tá do leabharlannaí ann i gcónaí chun moltaí agus comhairle a thabhairt duit.

Is iomaí gradam bliantúil freisin a bhronntar ar leabhair do pháistí, lena n-áirítear Leabhair Pháistí Éireann, Irish Book Awards, CILIP Carnegie and Kate Greenaway Children's Book Awards agus Costa Children’s Book of the Year ina bhfaightear moltaí le haghaidh na leabhair is fearr i ngach seánra agus do gach aoisghrúpa.

Mura bhfeiceann tú an leabhar atá uait i do leabharlann áitiúil is féidir leat é a iarraidh ag an deasc leabharlainne nó tríd an gCatalóg Leabharlainne.

 

 

 

 

 

Photo Collage Photo Collage 2

 

 

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ag yourcouncil.ie

Clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun féachaint ar CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí.