Tá réimse leathan seirbhísí agus acmhainní ar líne ag Leabharlann Chontae Chorcaí amhail athnuachaintí ar líne, bailiúcháin dhigiteacha a bhaineann le stair áitiúil, ríomhleabhair agus ríomhirisí.

Cláraigh ar líne le bheith i do bhall leabharlainne

Cé go bhfuil leabharlanna dúnta mar gheall ar Coronavirus (COVID-19), ní gá duit d'iarratas a thabhairt chun críche sa leabharlann sula mbeidh tú in ann seirbhísí ar líne a úsáid.  

Níl ort ach an fhoirm ar líne a líonadh amach . Gheobhaidh tú uimhir leabharlann shealadach agus is féidir leat UAP leabharlainne a bhunú. Leo siúd, beidh tú in ann rochtain a fháil ar na seirbhísí ar líne. 

Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d'aois, ní mór duit athbhreithniú a dhéanamh ar na téarmaí agus na coinníollacha thíos le do thuismitheoir nó le do chaomhnóir sula n-aontaíonn tú, chun chinntiú go dtuigeann tú féin nó do thuismitheoir nó do chaomhnóir do chuid oibleagáidí dlíthiúla agus a n-oibleagáidí dlíthiúla. Tá tuismitheoirí nó caomhnóirí freagrach as roghnúcháin ábhar digiteach a bpáistí.

Tabhair faoi n'aire nach bhfuil na gnáthshrianta aoise chun rochtain a fháil ar ábhar le haghaidh ríomhleabhair agus chlosleabhair i bhfeidhm d'úsáideoirí a chláraigh le linn an tsocraithe shealadaigh seo. 

Má tá aon cheist agat, téigh i dteagmháil le Ceanncheathrú na Leabharlainne ag (021) 4546499 nó r-phoist corkcountylibrary@corkcoco.ie

 

Ballraíocht Leabharlainne

Tá sé an-éasca a bheith ina bhall de Leabharlann Chomhairle Contae Chorcaí agus tá ballraíocht saor in aisce! Is féidir leat cuairt a thabhairt ar aon cheann dár 25 ionad leabharlainne nó ár 4 leabharlann soghluaiste ar fud an chontae agus foirm chlárúcháin a líonadh isteach. Beidh ort  grianghraf I.D. agus cruthúnas seoladh a thabhairt leat.

Ní mór do leanaí agus do dhaoine óga faoi bhun 18 a bheith cláraithe ag a dtuismitheoir nó ag a gcaomhnóir a mbeidh orthu grianghraf aitheantas agus cruthúnas seoladh a chur ar fáil.

Tá i bhfad níos mó ag baint leis an leabharlann ná saol spreagúil na leabhar a fhionnadh! Féach ar ár mbróisiúir leabharlainne chun gach rud atá ar fáil a fheiceáil.

Cé nach ngearrtar fíneálacha a thuilleadh, gheobhaidh baill leabharlainne fógraí thar téarma chun cur i gcuimhne dóibh go bhfuil a gcuid leabhar thar téarma. Má theipeann go rialta ar bhaill leabharlainne míreanna a thabhairt ar ais don leabharlann tar éis dóibh fógraí a fháil, d'fhéadfaí a gcuid seirbhísí leabharlainne a chur ar fionraí go sealadach go dtí go réitítear an fhadhb.

Tá i bhfad níos mó i gceist le Leabharlann ná a cheapfá! Is féidir leat úsáid a bhaint as do bhallraíocht leabharlainne chun teanga nua a fhoghlaim, sean-nuachtáin a léamh agus rochtain a fháil ar bhailiúcháin stairiúla nó súil a chaitheamh ar ár gcatalóg mhór de leabhair agus irisí ar líne. Is féidir le baill leabharlainne ríomhairí agus an t-idirlíon a úsáid i mbrainsí ar fud an chontae.

Chun gach rud atá ar fáil a aimsiú, féach bróisiúr leabharlainne. Is féidir breathnú air freisin san Albáinis, san Araibis, sa tSeicis, sa tSeoirsia, sa Ghearmáinis, san Ungáiris, san Iodáilis, sa Liotúirge, sa Phortaingéil, sa Rúisis, sa Spáinnis.

Má tá aon cheist agat, téigh i dteagmháil le Ceanncheathrú na Leabharlainne ag (021) 4546499 nó r-phoist corkcountylibrary@corkcoco.ie

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil an bhallraíocht faoi réir Fhodhlíthe Leabharlann an Chontae.

 

Mo Chuntas - Iasachtaí a Leathnú - Míreanna Iarratais - Athshocraigh UAP

Is féidir leat teacht ar do chuntas leabharlainne anseo,ag baint úsáide as d'uimhir bhallraíochta leabharlainne (uimhir dhigit 14 ar chúl do chárta leabharlainne) agus do UAP 4 dhigit.

Nuair a bheidh tú sínithe isteach, beidh tú in ann míreanna a fuair tú ar iasacht a athnuachan mura bhfuil an mhír curtha in áirithe ag duine eile, nó má tá taighde déanta aige ar theorainn athnuachana.

Brabhsáil an chatalóg agus míreanna ó leabharlanna poiblí i bPoblacht na hÉireann agus a chur in áireamh agus roghnaigh do shuíomh leabharlainne is fearr leat chun an mhír a sheachadadh.

Is féidir leat do UAP 4-dhigit a athshocrú ar líne agus gheobhaidh tú nasc chuig do sheoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil nuair a chlár tú mar bhall don leabharlann, nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le do bhrainse áitiúil.

Is féidir leat teacht ar do chuntas freisin ag baint úsáide as Aip Leabharlann Chontae Chorcaí. Chun an aip a íoslódáil, cliceáil anseo le do thoil, chun rochtain a fháil ar an App Store, nó anseo chun rochtain a fháil ar Google Play.

 

Brabhsáil an Chatalóg/Mír a chur in Áireamh

Brabhsáil an chatalóg chun leabhar a aimsiú, bíodh sé i leabharlann áitiúil Chomhairle Contae Chorcaí nó i leabharlann phoiblí eile i bPoblacht na hÉireann.
Más mian leat teideal a chur in áirithe, cliceáil ar an gcnaipe iarratais in aice le teideal an leabhair. Beidh uimhir bhallraíochta na leabharlainne de dhíth ort (uimhir dhigit 14 ar chúl do chárta leabharlainne) agus 4 PIN dhigit chun an t-iarratas a chur. [Féach ar an rannán 'Mo Chuntas' thuas ar an gcaoi a athshocraigh do PIN más gá.
Is féidir leat iarraidh ar bhall foirne ag do bhrainse leabharlainne áitiúil le linn uaireanta oscailte.

 

library appAip Leabharlainne

Le hAip Leabharlann Chontae Chorcaí, tugtar réimse feidhmeanna ríomhleabharlainne le chéile in áit fhíorúil amháin, rud a chiallaíonn go bhfuil sé níos éasca na seirbhísí ar líne a úsáid ar ghléasanna soghluaiste. Leis an aip, tá sé níos éasca teacht ar an gcatalóg, ar do chuntas leabharlainne, ar ríomhleabhair, ríomhirisí, bailiúcháin dhigiteacha agus go leor eile.

Chun an aip a íoslódáil, cliceáil anseo le do thoil, chun rochtain a fháil ar an App Store, nó anseo chun rochtain a fháil ar Google Play.

Borrow Box, Ebook and E-Audio Book medley

Is féidir teacht ar an tseirbhís seo anseo.

Tá an tseirbhís r-leabhar agus r-chlosleabhar Bolinda Digital beo anois! Cuireann an tseirbhís seo idir R-Chlosleabhair agus R-Leabhair ar fáil do gach úsáideoir leabharlainne agus is féidir taitneamh a bhaint astu ar do ríomhaire pearsanta/ríomhaire glúine tríd an nasc chuig an suíomh gréasáin nó ar do ghléas soghluaiste tríd an aip BorrowBox. Is féidir le húsáideoirí Apple dul chuig aipmhargadh iTunes agus BorrowBox a chuardach. Is féidir le húsáideoirí Android dul chuig aipmhargadh Google Play agus BorrowBox a chuardach. Le haghaidh Kindle (Is é Kindle Fire an t-aon cineál Kindle amháin a thacaíonn leis an aip BorrowBox) téigh chuig aipmhargadh Amazon ag BorrowBox. Tar éis duit an aip a shuiteáil ar do ghléas leictreonach, cuardaigh Leabharlann Contae Chorcaí sa réimse 'Leabharlann' agus ansin logáil isteach ar an ngnáthbhealach le do bharrachód leabharlainne agus d'uimhir PIN.

Tá treoir shimplí d'úsáideoirí ar fáil anseo agus liosta de cheisteanna coitianta anseo

Má bhíonn deacrachtaí agat rochtain a fháil ar an tseirbhís nó úsáid a bhaint aisti, déan teagmháil le support@bolindadigital.com a chabhróidh leat an fhadhb a réiteach.

Image of Libby appTá níos mó ná trí mhíle teideal iris dhigiteach ar fáil 24/7 san aip Libby le OverDrive. Cuireann Libby ar fáil na heagráin is déanaí agus iareagráin de chuid de na hirisí is fearr leat- gan aon teorainneacha ar seiceála amach agus íoslódálacha neamhtheoranta, is féidir leat iris a bheith ar láimh le léamh agat an t-am ar fad. 

Is féidir leat iad a léamh ar líne nó a íoslódáil chuig do ríomhaire, d’fhón phóca nó do thaibléad - le méideanna priontála athraitheacha agus roghanna féachana, faigh amach thíos conas is féidir leat clárú don acmhainn iontach seo. 

 

 

Chun tús a chur le Libby: 

CÉIM 1 

Suiteáil an aip Libby ón stór app do ghléis. 

Apple App Store 

Google Play 

Nó, tabhair cuairt ar LibbyApp.com i do bhrabhsálaí Chrome, Firefox, Safari, nó Edge (Chromium). 

CÉIM 2 

I Libby, lean na leideanna chun ‘Cork County Library’ a aimsiú agus sínigh isteach le huimhir bhailí leabharlainne agus UAP 4 dhigit. 

Is féidir le baill nua leabharlainne ballraíocht a ghlacadh ar líne anois sula gcláróidh siad don aip Libby. Nó, más gá, is féidir leat do UAP a athshocrú ar líne

CÉIM 3 

Lean ort ag brabhsáil bailiúchán do leabharlainne agus faigh teideal ar iasacht. Níl aon teorainneacha seiceála ann agus tá íoslódálacha gan teorainn chomh maith. 

Beidh na h’irisí a fuair tú ar iasacht ar fáil ar feadh 21 lá ar do chuntas. Tar éis an ama seo, ní bheidh ort ach iad a fháil ar iasacht arís má theastaíonn níos mó ama chun léamh uait. 
CÉIM 4 

Tá na teidil atá ar iasacht agat le feiceáil ar do Sheilf, réidh le léamh. Má tá do ghléas ceangailte leis an wi-fi, íoslódálfaidh an teideal go huathoibríoch, ionas gur féidir leat iad a léamh nuair a bheidh tú as líne. 

Tabhair cuairt ar Libby Help Desk le haghaidh ceisteanna coitianta. 

Má tá aon cheist agat nó má theastaíonn cabhair uait chun an aip Libby a rochtain, déan teagmháil linn ar r-phost ar corkcountylibrary@corkcoco.ie  nó ar fón (021) 4546499.

 

Press Reader Logo

Cuireann PressReader ar fáil rochtain neamhtheoranta  ar líne,  saor in aisce chuig na mílte nuachtáin dhomhanda,  le  foilseachán Éireannach san áireamh, mar shampla an Irish Daily Mirror agus an RTÉ Guide,  a áirithe go mbeidh duine in ann choimeád nuashonraithe go héasca leis an nuacht  náisiunta.

Tá nuachtáin idirnáisiúnta le feiscint chomh maith, ina theanga áitiúila, nó aistrithe chuig do rogha teanga.

Chun féachaint a éascaigh, is féidir leat chlófhoireann a athrú, nó airtigeal a oscailt ingcumas chlófhoireann agus léitheoireacht os ard a roghnú.

Le do uimhir Chárta Leabharlann, is féidir leat cuntas ar líne a cruthú ó do PC, ríomhaire glúine, nó táibléad. Nó an Aip  PressPreader a íoslódáil chuig do fóncliste le haghaidh gléasanna IOS and Android agus choimeád suas le nuacht laethiúil saor in aisce.

Íoslódáil an treoir suiteáil tapa PressReader nó treoir Aip PressReader nó treoir láithreán gréasáin Pressreader le haghaidh cúnaimh.

Má tá aon fadhb agat, níl ort ach ríomhphost a sheoladh chuig pressreader@wfhowes.co.uk

 

Tá síntiús ag Leabharlann Chontae Chorcaí do roinnt acmhainní ar líne agus is féidir rochtain a fháil orthu ag aon cheann dár leabharlanna brainse.
 

irish newspaper archiveCartlann Nuachtáin na hÉireann

Is í Cartlann Nuachtáin na hÉireann an chartlann dhigiteach de nuachtáin Éireannacha is mó ar domhan. Tá níos mó ná 40 teideal agus na milliúin alt nuachtáin ó 300 bliain de stair na hÉireann le fáil inti. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

 

 

Cartlann Dhigiteach an Irish Times

Le rochtain neamhtheoranta trí www.irishtimes.com , is féidir leat léamh agus taitneamh a bhaint as  an r-nuachtán laethúil, macasamhail cruinn digiteach den nuachtán clóbhuailte agus rochtain neamhshrianta ar níos mó ná 160 bliain d'ár cartlann, lena n-áirítear na milliúin d'ailt a foilsíodh ó ár gcéad eagrán ar 29ú Márta , 1859.

Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

 

 

 

e-learning courses

Foghlaim ar líne le Universal Class.

Is trom an t-ualach an t-aineolas: seans agat anois rud éigin nua a fhoghlaim le Universal Class. Soláthraíonn sé níos mó ná 500 cúrsaí ríomhfhoghlama ar líne, a éascaíonn teagascóirí fíor a dhéanfaidh maoirseacht ar do chuid foghlama trí thascanna a chur ar fáil le cur i gcrích ar do luas féin. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an teagascóir chomh maith le haon cheisteanna trí romhphost. Ag deireadh an chúrsa, gheobhaidh tú teastas críochnaithe.

Is féidir le duine clárú i suas le cúig chúrsa ag an am, le rochtain ar gach ceann 24/7 agus suas le sé mhí a bheith acu chun gach cúrsa a chríochni ón am a chláraítear iad.

Is féidir le baill leabharlanna a bhfuil cárta leabharlainne gníomhach acu, rochtain a fháil ar an acmhainn seo saor in aisce in áit ar bith,  trína n-uimhir chárta leabharlainne a úsáid agus iad ag clárú.

Is féidir leat féachaint ar rang teagaisc físeán faoi conas rochtain a fháil ar chúrsaí Universal Class ar líne. 

Maidir le aon cheisteanna tacaíochta, seol ríomhphost chuig universalclass@wfhowes.co.uk

 *Is cúrsaí neamhchreidmheasa iad seo.

ATHRUITHE DO DO ROCHTAIN TRANSPARENT LANGUAGE AR LÍNE :

Más úsáideoir RBdigital tú roimhe sin a raibh rochtain agat ar Transparent Language ar líne le RBdigital, beidh ort athshocrú focal faire a dhéanamh chun rochtain a fháil ar do chuntas agus ar do stair foghlama.
 
Is athshocrú focal faire aon-uaire é seo agus nuair a thiocfaidh tú ar ais chuig leathanach logála isteach Transparent Language Online, beidh tú in ann rochtain a fháil air le d’ainm úsáideora agus d’ fhocal faire nua.
Chun do chuntas Transparent Language Ar Líne a athaimsiú:
 

 1. Téigh go dtí an scáileán logála isteach de do chuntas Transparent Language Ar Líne agus cliceáil ar “Forgot your username or password” nó 'Ar dhein tú dearmad ar d'ainm úsáideora nó ar d’fhocal faire?
 2. Ar an gcéad scáileán eile, cuir isteach an t-ainm úsáideora nó an réimse ríomhphoist leis an seoladh ríomhphoist a raibh á úsáid agat le do chuntas RBdigital roimhe seo.
 3. Má tá an bosca reCAPTCHA le feiceáil, cliceáil sa ticbhosca “ I am not a robot” nó ‘Ní robot mé’. Seans ann nach mbeidh é seo le feiceáil do gach úsáideoir.
 4. Cliceáil “Submit “ nó 'Cuir isteach'. Gheobhaidh tú r-phost gan mhaoill le nasc chun d’fhocal faire a athshocrú.

 
Treoir ar líne chun do chuntas a atreorú ó RBdigital go Transparent Language Online.

Transparent Languages Online Logo

Foghlaim Teanga Ar Líne

Cuideoidh Transparent Language Online leat níos mó ná 100 teanga a fhoghlaim ar líne, le réimse leathan gníomhaíochtaí a bhaineann le éisteacht, léamh, labhairt (rud a ligfidh duit d’fhuaimniú a chur i gcomparáid le cainteoir dúchais) agus scríbhneoireacht. 


Cad tá ar fail:

 • Níos mó ná 100 teanga (agus ag méadú!): Ó Afracáinis go Súlúis, tá an méid teangacha atá ar fáil ag fás i gcónaí.
 • Bailiúchán fairsing Béarla: Le hábhair Bhéarla do chainteoirí níos mó ná 25 teanga, cúrsa tumoideachais meánleibhéil, agus go leor eile, tá na huirlisí ann do gach céim chun Béarla a fhoghlaim.
 • Ceachtanna na hAibítre: Más mian leat léamh agus scríobh a fhoghlaim, ní mór duit an aibítir a bheith ar eolas agat ar dtús. Déan tús maith lena chúrsa aibítir.
 • Cleachtas Labhartha: Cuireann sé ar chumas duit gníomhaíochtaí foghlama clasaiceacha ar nós cleachtas ilroghnacha agus fuaimniú, rud a ligeann duit d’fhuaimniú a chur i gcomparáid le fuaimniú cainteoir dúchais.
 • Gníomhaíochtaí Clóscríbhneoireachta: Níor chlóscríob tú riamh i dteanga iasachta? Fadhb ar bith! Tosaíonn tosaitheoirí le Clóscríobh Éasca le carachtair eachtracha a ionchur. Is féidir le foghlaimeoirí idirmheánacha dul ar aghaidh le clóscríobh leis an méarchlár dúchais atá mapáilte go hiomlán.
 • Gramadach: Clúdaíonn bailiúchán fairsing físeán agus mínithe scríofa na céadta ábhar gramadaí, ag tabhairt bunús láidir d’fhoghlaimeoirí, gur féidir leo tógáil orthu.
 • KidSpeak: cuireann sé Béarla, Spáinnis, Fraincis, Iodáilis agus Sínis Mandairínis ar eolas do do pháistí. Múineann an clár focail agus frásaí atá oiriúnach d’aois, do riachtanais agus do spéiseanna foghlaimeoirí. Treoraíonn níos mó ná 40 gníomhaíochtaí, puzail agus amhráin foghlaimeoirí óga trí na bunscileanna, mar aon le “cara” cartúin a labhraíonn an teanga.

 

Is féidir leat an Aip Transparent Language a íoslódáil ar aon ghléas IOS nó Android. Nó is féidir leat cuairt a thabhairt ar Transparent Language Online le do bhrabhsálaí. Níl ort ach d’uimhir leabharlainne agus do sheoladh r-phoist a bheith agat chun clárú.

 

Má tá aon cheist agat nó má theastaíonn cabhair uait chun rochtain a fháil ar Transparent Language Online, déan teagmháil linn le r-phost a sheoladh chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie nó cuir glaoch orainn ar (021) 4546499.


Má tá fadhbanna teicniúla agat, is féidir leat r-phost a sheoladh chuig support@transparent.com.


Seo leanas na treoracha cabhracha atá ar fáil:
Treoir ar líne chun do chuntas a atreorú ó RBdigital go Transparent Language Online.

Treoir Transparent Language Ar Líne.

An Aip Transparent Language a íoslódáil.

Treoir Rochtana Kidspeak.

Digital Ambassador poster

An Clár Ambasadóirí Digiteacha Leabharlanna Feiliúnach d’Aois

Tá an Clár Ambasadóirí Digiteacha Leabharlanna Feiliúnach d’Aois a bhí seolta ag an tAire Stáit ag an Roinn Sláinte, le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Aosta, Mary Butler, TD, á leathadh amach anois i Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí. 

Tá sé mar aidhm ag an scéim, a forbraíodh i gcomhpháirtíocht idir Age Friendly Ireland agus Leabharlanna Éireann, tacaíocht a thabhairt do daoine aosta, rochtain a fháil ar acmhainní leabharlainne ar líne. Is féidir le leabharlannaithe atá oilte mar ambasadóirí digiteacha seisiúin cian-teagaisc a chur ar fáil ar líne agus ar an bhfón do dhaoine scothaosta, chun cabhrú leo ballraíocht leabharlainne a fháil agus an leabharlann a úsáid ar líne

Trí na seisiúin seo, beidh sé de chumhacht ag daoine aosta leas a bhaint as an raon iontach seirbhísí leabharlainne. Éascóidh an scéim do dhaoine aosta chomh maith páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí eile ar líne, ar nós ranganna, cruinnithe agus clubanna leabhar srlSan lá atá inniu ann, tá sé ríthábhachtach a bheith nasctha le chéile agus mar is eol dúinn go léir, baineann riosca ar leith don daonra aosta. Tugfaidh an clár seo tacaíocht le daoine aosta chun fanacht bainteach lena bpobail sna hamanna dúshlánacha seo.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil no seol ríomhphost chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

local studies digital collectionTá seantaispeántáin, cnuasaigh ghrianghraf, ábhar digiteach ó bhailiúcháin Chorcaí agus ó mbailiúchán Éireannach chomh maith le rogha irisí faoin stair áitiúil le fáil i mbailiúchán áitiúil digiteach Chorcaí. Is féidir breathnú air anseo.

Image of headphones

 

Fáilte chuig leathanach Phodchraoladh Sheirbhís Ealaíon agus Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí.

Lean ort ag brabhsáil agus ag éisteacht leis an mbailiúchán iomlán podchraoltaí ina bhfuil san áireamh taifeadtaí faoi ghinealas, stair áitiúil, agus leabhair molta.

Coiméad leathshúil ar ár leathanach mar bíonn rudaí nua curtha leis an liosta an t-am ar fad!

Cé eile a scríobhann mar ...?

Who else writes like?

 

Cé eile a scríobhann mar ...?Treoir léitheoirí ar údair ficsin
Dearadh an acmhainn seo chun cabhrú leat údair a aimsiú atá cosúil leis na húdair a léigh tú agus a thaitin leat roimhe seo.

Chun rochtain a fháil air, logáil isteach le do chárta leabharlainne agus roghnaigh Leabharlann Chontae Chorcaí

 

 

Cé eile  ...?

Who Next?

 

Cé eile  ...? Treoir d’údair leanaí
Dearadh an acmhainn seo chun údair eile a mholadh a bhféadfadh leanaí taitneamh a bhaint as, cosúil leis na cinn a léigh siad cheana féin.

Chun rochtain a fháil air, logáil isteach le do chárta leabharlainne agus roghnaigh Leabharlann Chontae Chorcaí

 

 

 

JSTOR

jstor

 

JSTOR Is cartlann dhigiteach neamhbhrabúis í seo a thugann rochtain ar ailt léannta iomlán ó réimse leathan irisí acadúla agus foinsí iontaofa eile. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

 

 

 

 

Léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordánais

ordnance survey maps

 

 

Leis an acmhainn seo ar líne, is féidir breathnú ar Shraith Léarscáileanna Stairiúla Shuirbhéireacht Ordánais Éireann ón mbliain 1829. Is acmhainn fhíorthábhachtach í seo dóibh siúd a bhfuil suim acu sa stair áitiúil. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uaigheanna Stairiúla

historic graves

 

Thug tionscadal na nUaigheanna Stairiúla 20,000 taifead cuimhneacháin ar uaigheanna ó 127 reilig stairiúil i bhfoirm dhigiteach do Leabharlann Chontae Chorcaí. Tá an tionscadal seo cistithe ag Cuideachtaí Forbartha Áitiúla Chorcaí, Comhpháirtíocht Forbartha Cheantar Dheisceart agus Oirthear Chorcaí san áireamh. Mar chuid den tionscadal, thug seandálaithe ó Eachtra Archaeological Projects oiliúint i dtaifeadadh reiligí stairiúla do níos mó ná 420 oibrithe deonacha ón bpobal, rud a chur ar a gcumas grianghraf a thógáil agus taifead a dhéanamh de 27,000 feartlaoi ar leaca uaighe ar fud an chontae.

Is féidir féachaint air seo anseo.

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ag yourcouncil.ie

Tar éis duit cliceáil ar an nasc thuas, clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun féachaint ar na CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí.