Tá réimse leathan seirbhísí agus acmhainní ar líne ag Leabharlann Chontae Chorcaí amhail athnuachaintí ar líne, bailiúcháin dhigiteacha a bhaineann le stair áitiúil, ríomhleabhair agus ríomhirisí.

Mo chuntas

Má’s rud é nach bhfuil ballraíocht leabharlainne agat faoi láthair, is féidir leat ballraíocht a ghlacadh ag an am seo le dul chuig an suíomh Libraries Ireland agus na treoracha ann a leanuint.

Leis sin beidh tú in ann rochtain a dhéanamh ar ár seirbhísí ar líne.

Breis eolais le fail ar (021) 4546499 nó r-phoist corkcountylibrary@corkcoco.ie

 

Is féidir leat rochtain a fháil ar do chuntas leabharlainne anseo, ag úsáid do bharrachód ballraíochta agus do chód ceithre dhigit PIN. Má thaispeánann tú do chárta leabharlainne ag aon leabharlann bhrainse, tabharfar uimhir PIN duit.

Is féidir rochtain a fháil ar do chuntas freisin ar aip Leabharlann Chontae Chorcaí. Téigh go dtí na naisc seo, le do thoil, chun rochtain a fháil ar an App Store, nó Google Play. Is féidir leat do chuntas a úsáid chun do chuid leabhar a athnuachan nó chun iarratas a dhéanamh ar mhír.

 

library appCuardaigh Leabhar

Chun teacht ar leabhar i mbrainse áitiúil de chuid Chontae Chorcaí nó i mbrainse eile ar fud na tíre, cliceáil ar an nasc seo, le do thoil chun rochtain a fháil ar chatalóg Leabharlanna Éireann ar líne.

Is féidir leat ceist a chur ar bhall foirne i do bhrainse áitiúil freisin le linn uaireanta oscailte na leabharlainne.

Más mian leat leabhar áirithe a fháil cliceáil ar an gcnaipe iarratais ag bun an leathanaigh sonraí. Beidh do bharrachód agus d'uimhir PIN at teastáil uait chun an t-iarratas a déanamh. D'fhéadfá a iarraidh freisin ar bhall foirne leabhar a chur in áirithe duit agus é a phiocadh suas ag do rogha leabharlann.

 

Aip Leabharlainne

Le hAip Leabharlann Chontae Chorcaí, tugtar réimse feidhmeanna ríomhleabharlainne le chéile in áit fhíorúil amháin, rud a chiallaíonn go bhfuil sé níos éasca na seirbhísí ar líne a úsáid ar ghléasanna soghluaiste. Leis an aip, tá sé níos éasca teacht ar an gcatalóg, ar do chuntas leabharlainne, ar ríomhleabhair, ríomhirisí, bailiúcháin dhigiteacha agus go leor eile.

Chun an aip a íoslódáil, cliceáil anseo le do thoil, chun rochtain a fháil ar an App Store, nó anseo chun rochtain a fháil ar Google Play.

 

 

Conas is féidir liom a bheith i mo bhall?

Má’s rud é nach bhfuil ballraíocht leabharlainne agat faoi láthair, is féidir leat ballraíocht a ghlacadh ag an am seo le dul chuig an suíomh Libraries Ireland agus na treoracha ann a leanuint.

Leis sin beidh tú in ann rochtain a dhéanamh ar ár seirbhísí ar líne.

Breis eolais le fail ar (021) 4546499 nó r-phoist corkcountylibrary@corkcoco.ie

 

Tá sé an-éasca bheith i do bhall de Leabharlann Chontae Chorcaí! Is féidir leat buaileadh isteach chuig aon cheann dár mbrainsí nó dár leabharlanna taistil ar fud an chontae agus foirm chlárúcháin a líonadh isteach. Tá ballraíocht saor in aisce do chách. Beidh ort cruthúnas de do sheoladh baile agus grianghraf aitheantais a thabhairt leat.

Beidh síniú tuismitheora nó caomhnóra ag teastáil ó Pháistí agus Daoine Óga faoi bhun 18 mbliana d'aois chun ballraíocht leabharlainne a fháil.

Is féidir le daoine fásta agus páistí suas le dhá mhír déag a fháil ar iasacht ar feadh trí seachtaine. Is féidir leat do leabhair a athnuachan ar feadh tréimhse níos faide má chuireann tú glaoch ar an leabharlann nó má dhéanann tú iad a athnuachan ar líne nó ag an leabharlann féin. Ní féidir leat mír atá curtha in áirithe ag duine eile a athnuachan nó má tá an teorainn athnuachana bainte amach agat.

Cé nach ngearrtar fíneálacha a thuilleadh, gheobhaidh baill leabharlainne fógraí thar téarma chun cur i gcuimhne dóibh go bhfuil a gcuid leabhar thar téarma. Má theipeann go rialta ar bhaill leabharlainne míreanna a thabhairt ar ais don leabharlann tar éis dóibh fógraí a fháil, d'fhéadfaí a gcuid seirbhísí leabharlainne a chur ar fionraí go sealadach go dtí go réitítear an fhadhb.

Tá i bhfad níos mó i gceist le Leabharlann ná a cheapfá! Is féidir leat úsáid a bhaint as do bhallraíocht leabharlainne chun teanga nua a fhoghlaim, sean-nuachtáin a léamh agus rochtain a fháil ar bhailiúcháin stairiúla nó súil a chaitheamh ar ár gcatalóg mhór de leabhair agus irisí ar líne. Is féidir le baill leabharlainne ríomhairí agus an t-idirlíon a úsáid i mbrainsí ar fud an chontae.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil an bhallraíocht faoi réir Fhodhlíthe Leabharlann an Chontae.

Borrow Box, Ebook and E-Audio Book medley

Is féidir teacht ar an tseirbhís seo anseo.

Tá an tseirbhís r-leabhar agus r-chlosleabhar Bolinda Digital beo anois! Cuireann an tseirbhís seo idir R-Chlosleabhair agus R-Leabhair ar fáil do gach úsáideoir leabharlainne agus is féidir taitneamh a bhaint astu ar do ríomhaire pearsanta/ríomhaire glúine tríd an nasc chuig an suíomh gréasáin nó ar do ghléas soghluaiste tríd an aip BorrowBox. Is féidir le húsáideoirí Apple dul chuig aipmhargadh iTunes agus BorrowBox a chuardach. Is féidir le húsáideoirí Android dul chuig aipmhargadh Google Play agus BorrowBox a chuardach. Le haghaidh Kindle (Is é Kindle Fire an t-aon cineál Kindle amháin a thacaíonn leis an aip BorrowBox) téigh chuig aipmhargadh Amazon ag BorrowBox. Tar éis duit an aip a shuiteáil ar do ghléas leictreonach, cuardaigh Leabharlann Contae Chorcaí sa réimse 'Leabharlann' agus ansin logáil isteach ar an ngnáthbhealach le do bharrachód leabharlainne agus d'uimhir PIN.

Tá treoir shimplí d'úsáideoirí ar fáil anseo agus liosta de cheisteanna coitianta anseo

Má bhíonn deacrachtaí agat rochtain a fháil ar an tseirbhís nó úsáid a bhaint aisti, déan teagmháil le support@bolindadigital.com a chabhróidh leat an fhadhb a réiteach.

Zinio Page LogoCliceáil anseo chun irisleabhair RBdigital a léamh agus chun cuntas a chruthú.

Is seirbhís ar líne í seo do bhaill leabharlainne ina bhfuil réimse spéisiúil irisleabhar ar féidir a léamh ar líne nó a íoslódáil ar ríomhaire pearsanta, táibléad, iPad, nó fón cliste.

Is féidir aip RBdigital na leabharlanna a íoslódáil do ghléasanna iOS anseo agus do ghléasanna Android anseo. Is seirbhís 24/7 ar líne í seo ar a bhfaighidh tú na heagráin is déanaí agus seaneagráin de na hirisleabhair is fearr leat. Is féidir leat méid an chló agus na socruithe féachana a athrú chomh maith. Níl aon rud ag teastáil uait ach do chárta leabharlainne chun an tseirbhís seo a úsáid. Níl baill foirne na leabharlainne in ann tacaíocht theicniúil a chur ar fáil don tseirbhís seo.

Má bhíonn fadhbanna agat leis an tseirbhís R-Irisleabhair, RBdigital, seol r-phost, le do thoil, chuig rbdigital@wfhowes.co.uk

 

irish newspaper archiveTá síntiús ag Leabharlann Chontae Chorcaí do roinnt acmhainní ar líne agus is féidir rochtain a fháil orthu ag aon cheann dár leabharlanna brainse.
 

Cartlann Nuachtáin na hÉireann

Is í Cartlann Nuachtáin na hÉireann an chartlann dhigiteach de nuachtáin Éireannacha is mó ar domhan. Tá níos mó ná 40 teideal agus na milliúin alt nuachtáin ó 300 bliain de stair na hÉireann le fáil inti. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

Cartlann Dhigiteach an Irish Times
Tá cóip chruinn de gach alt a foilsíodh san Irish Times ón mbliain 1859 ar aghaidh le fáil i gcartlann dhigiteach an Irish Times agus is féidir teacht uirthi anseo.

 

Press Reader LogoCuireann PressReader ar fáil rochtain neamhtheoranta  ar líne,  saor in aisce chuig na mílte nuachtáin dhomhanda,  le  foilseachán Éireannach san áireamh, mar shampla an Irish Examiner,  Irish Independent,  Irish Daily Mirror, The Corkman, The Kerryman,  a áirithe go mbeidh duine in ann choimeád nuashonraithe go héasca leis an nuacht  náisiunta.

Tá nuachtáin idirnáisiúnta le feiscint chomh maith, ina theanga áitiúila, nó aistrithe chuig do rogha teanga.

Chun féachaint a éascaigh, is féidir leat chlófhoireann a athrú, nó airtigeal a oscailt ingcumas chlófhoireann agus léitheoireacht os ard a roghnú.

Le do uimhir Chárta Leabharlann, is féidir leat cuntas ar líne a cruthú ó do PC, ríomhaire glúine, nó táibléad. Nó an Aip  PressPreader a íoslódáil chuig do fóncliste le haghaidh gléasanna IOS and Android agus choimeád suas le nuacht laethiúil saor in aisce.

Má tá aon fadhb agat, níl ort ach ríomhphost a sheoladh chuig pressreader@wfhowes.co.uk

 

e-learning courses

Foghlaim ar líne le Universal Class.

Is trom an t-ualach an t-aineolas: seans agat anois rud éigin nua a fhoghlaim le Universal Class. Soláthraíonn sé níos mó ná 500 cúrsaí ríomhfhoghlama ar líne, a éascaíonn teagascóirí fíor a dhéanfaidh maoirseacht ar do chuid foghlama trí thascanna a chur ar fáil le cur i gcrích ar do luas féin. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an teagascóir chomh maith le haon cheisteanna trí romhphost. Ag deireadh an chúrsa, gheobhaidh tú teastas críochnaithe.

 Is féidir le duine clárú i suas le cúig chúrsa ag an am, le rochtain ar gach ceann 24/7 agus suas le sé mhí a bheith acu chun gach cúrsa a chríochni ón am a chláraítear iad.

 Is féidir le baill leabharlanna a bhfuil cárta leabharlainne gníomhach acu, rochtain a fháil ar an acmhainn seo saor in aisce in áit ar bith,  trína n-uimhir chárta leabharlainne a úsáid agus iad ag clárú.

 *Is cúrsaí neamhchreidmheasa iad seo.

Teanga a fhoghlaim ar líne

 

Transparent Languages Online LogoTugann Transparent Language Online cabhrú leat níos mó ná 100 teangacha iaschtaí a fhoglaim ar líne, le héagsúlacht mór gníomhartha le éisteacht, leitheoireacht, labhairt (ina bhfuil tú in ann do fhuaimniú a chur i gcomparáid  le cainteoir dúchais) agus scríbhneoireacht.

Tá rannán freisin chun Béarla a fhoghlam mar teanga iasacht, le níos mó ná 25 teangacha dúchais.

Mar ball den Leabharlann, níl ort ach dul chuig Transparent Language Online agus clárú le do uimhir chárta leabharlann, chun rochtain a dhéanamh ar an acmhain seo. Má tá tú fós cláraithe ar RBDigital le rochtain ar ríomh-irishleabhair a dhéanamh , is féidir leat do shonraí láithreach chun síniú isteach a úsáid agus cliceail ar an cnaipe EDUCATION chun rochtain a dhéanamh ar Transparent Language Online.

Má tá aon fadhb agat le Transparent Language Online, níl ort ach ríomhphost a sheoladh chuig rbdigital@wfhowes.co.uk

local studies digital collectionTá seantaispeántáin, cnuasaigh ghrianghraf, ábhar digiteach ó bhailiúcháin Chorcaí agus ó mbailiúchán Éireannach chomh maith le rogha irisí faoin stair áitiúil le fáil i mbailiúchán áitiúil digiteach Chorcaí. Is féidir breathnú air anseo.

Britannica Online

britannica online

Freastalaíonn an acmhainn shaibhir ilghnéitheach seo ar 3 aoisghrúpa éagsúla. Cliceáil, le do thoil, ar an nasc cuí thíos chun a chinntiú go dtiocfaidh tú ar an eolas is oiriúnaí do do chuid leibhéil taighde. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo trí bharrachód do chárta leabharlainne a chur isteach.

SÓISEAR (5 bliana - 11 bhliain)

MAC LÉINN (12 bhliain -18 mbliana) 

DUINE FÁSTA (Aois 18+) 

 

 

 

Gailearaí Oxford Art

oxford art onlineIs acmhainn nuálach é Oxford Art Online a chuireann ar chumas úsáideoirí rochtain a fháil ar ábhar ollmhór tagartha ealaíne de chuid Grove Art Online agus Oxford in áit amháin. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo trí bharrachód do chárta leabharlainne a chur isteach.

 

 

 

 

 

 

Oxford Music Online

oxford music onlineIs tairseach é Oxford Music Online a chuireann ar chumas úsáideoirí rochtain a fháil ar acmhainní ollmhóra tagartha ceoil Oxford in áit amháin. Tá athdhearadh ó bhonn déanta ar Grove Music Online, acmhainn atá ina chuid lárnach de Oxford Music Online, agus tá roinnt feabhsaithe feidhmiúla curtha leis freisin, chomh maith le hábhar nua. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo trí bharrachód do chárta leabharlainne a chur isteach.

 

 

 

 

 

 

 

Léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordánais

ordnance survey mapsLeis an acmhainn seo ar líne, is féidir breathnú ar Shraith Léarscáileanna Stairiúla Shuirbhéireacht Ordánais Éireann ón mbliain 1829. Is acmhainn fhíorthábhachtach í seo dóibh siúd a bhfuil suim acu sa stair áitiúil. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSTOR

JSTORjstor Is cartlann dhigiteach neamhbhrabúis í seo a thugann rochtain ar ailt léannta iomlán ó réimse leathan irisí acadúla agus foinsí iontaofa eile. Is féidir rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí seo ag aon leabharlann bhrainse.

 

 

 

 

 

 

Uaigheanna Stairiúla

historic gravesThug tionscadal na nUaigheanna Stairiúla 20,000 taifead cuimhneacháin ar uaigheanna ó 127 reilig stairiúil i bhfoirm dhigiteach do Leabharlann Chontae Chorcaí. Tá an tionscadal seo cistithe ag Cuideachtaí Forbartha Áitiúla Chorcaí, Comhpháirtíocht Forbartha Cheantar Dheisceart agus Oirthear Chorcaí san áireamh. Mar chuid den tionscadal, thug seandálaithe ó Eachtra Archaeological Projects oiliúint i dtaifeadadh reiligí stairiúla do níos mó ná 420 oibrithe deonacha ón bpobal, rud a chur ar a gcumas grianghraf a thógáil agus taifead a dhéanamh de 27,000 feartlaoi ar leaca uaighe ar fud an chontae.

Is féidir féachaint air seo anseo.

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ag yourcouncil.ie

Tar éis duit cliceáil ar an nasc thuas, clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun féachaint ar na CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí.