Rewarding ReadsLéitheoireacht Luachmhar

Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí ag meabhrú do gach éinne gur féidir leo ‘Scéal nua a thosnú’ agus taithneamh a bhaint as go leor léithroireacht sásúla ina leabharlann, cé go bhfuil srianta Covid-19 i bhfeidhm.

 Ag aithint dúinn go mb’fhéidir go mbeidh beagáinín siamsaíocht á lorg againn go léir i rith míonna an gheimhridh atá romhainn, tá leabharlanna ar fud na tíre i gcomhpháirtíocht le Éire Ildánach, ag cur in iúl do gach duine go bhfuil neart leabhar do gach aois agus gach spéis ar fáil tríd an leabharlann, agus gur féidir leis an léitheoireacht a bheith mar slí iontach chun scíth a ligint, éalú, folláine chruthaitheach a fhorbairt nó rud éigin nua a fhoghlaim. 

Leanfaidh seirbhísí leabharlainne ar aghaidh ar líne, lena n-áirítear rochtain saor in aisce ar ríomhleabhair agus ríomhclosleabhair, ar feadh gach céim do phlean an Rialtais Maireachtáil le Covid-19. Tá rochtain saor in aisce ag gach ball den leabharlann ar na seirbhísí seo, agus is féidir le duine ar bith ballraíocht a fhail ar líne ag Libraries Ireland nó le teagmháil a dhéanamh le do leabharlann áitiúil


Cuimsíonn an feachtas Léitheoireacht Luachmhar raon éagsúil deilbhíní liteartha na hÉireann, ó scríbhneoirí clasaiceacha go tallainne nua, chomh maith le leabhair ar fud gach seánra. I measc na n-údar a bhfuil sa bhfeachtas tá Flann O'Brien, Emma Dabiri, Vicky Phelan, Roddy Doyle, John Boyne agus Sally Rooney. 

Bí ag faire amach don fheachtas ar na meáin shóisialta agus seol chughainn na hiarrachtaí splancfhicsean is fearr atá déanta agat sa bhaile, chuig ár meáin shóisialta.

Faigh amach conas rochtain a fháil ar na mílte ríomhleabhar agus ríomhclosleabhar chomh maith le seirbhísí ríomhleabharlainne eile ar líne mar shampla irisí agus nuachtain ar líne, ranganna ar líne agus go leor eile.

 

Calendar CompetitionFéilire 2021 Leabharlann Chontae Chorcaí

Ar mhaith leat a bheith bainteach le féilire 2021 Leabharlann Chontae Chorcaí?  Bhuel, seo é do sheans!


Ba mhaith le Seirbhís Leabharlann & Ealaíon Chontae Chorcaí, in éineacht le Éire Ildánach, duit pictiúr a tharraingt dúinn ar an téama ‘From A To Zoom- My 2020’.


Is féidir leat an téama a léirmhíniú ar bhealach ar bith is mian leat, ach ní féidir le do líníocht a bheith níos mó ná tírdhreach A4. Tá trí chatagóir aoise ann, faoi 7 mbliana, 7-9 mbliana agus 10-12 bliana, le ceithre bhuaiteoir i ngach catagóir, mar sin tá neart seans agat buachan.
Beidh an 12 phictiúr a bhuaigh le feiceáil i bhféilire 2021 Sheirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí.


Déan d’iontráil a phostáil, le foirm iontrála, chuig ‘Leabharlann Chontae Chorcaí, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh T12 K335’ ar an dáta deiridh, Dé Céadaoin 4 Samhain 2020, nó roimhe.  Go n-éirí an t-ádh leat!

 

 

 

PosterLeabharlann Chomhairle Contae Chorcaí le linn srianta Leibhéal 5


De réir mar a ghluaiseann an tír go srianta leibhéal 5, ón Déardaoin 22u Deireadh Fómhair, athrófar seirbhísí Leabharlann Chomhairle Contae Chorcaí ar líne.
 
Tá réimse leathan ríomhleabhar, ríomhclosleabhar,  ríomhirisí, ríomhnuachtáin agus ríomhchúrsaí ar fáil saor in aisce. Ónár suíomh Gréasáin, is féidir leat ballraíocht leabharlann a  agus úsáid a bhaint as an raon iomlán seirbhísí ar líne ón mbalie, saor in aisce. Is féidir leat BorrowBox a úsáid le haghaidh ríomhleabhair agus ríomhclosleabhair, RBDigital le haghaidh irisí, PressReader i gcóir nuachtáin, Transparent Language chun teanga a fhoghlaim agus UniversalClass chun chúrsaí ar líne. Is féidir iad seo go léir a rochtain ar do ghuthán, taibléad nó ríomhaire. Faigh tuilleadh eolais anseo
 
Tá foireann na Leabharlainne Staidéar Áitiúil fós ar fáil chun do cheisteanna faoi stair áitiúil agus theaghlaigh a fhreagairt. Is féidir bailiúchán digiteach staidéir áitiúla Chorcaí, lena n-áirítear taispeántáin, bailiúcháin grianghrafadóireachta, ábhar digitithe ónár mBailiúcháin Chorcaí agus na hÉireann chomh maith le rogha d’irisleabhair staire áitiúla, a fheiceáil anseo. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann ar an bhfón ag (021) 4546499 nó ríomhphost a sheoladh chuig localstudieslibrary@corkcoco.ie.  
 
Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi sheirbhísí eile ar líne, féach ar ár meáin shóisialta le haghaidh tuariscí chun data.
Dóibh siúd a bhí ag baint leasa as an tSeirbhís Bailiucháin Leabhar, ní bheifear in ann earraí den sórt sin a bhailiú ón dáta seo. Beidh an tSeirbhís Seachadtaí go doras ar fáil agus is féidir leat chlárú do trí theagmháil a dhéanamh le Líne Chabhrach Glaonna Pobail Chomhairle Contae Chorcaí nó le do leabharlann áitiúil.  

Cuirtear an córas iarratais ar leabhar ar sos go dtí go dtabharfar fógra breise ach is féidir leat rochtain a fháil ar do chuntas ar líne fós. Déanfar athnuachan go huathoibríoch ar do leabhair má bhí siad le filleadh ar ais sna sé seachtaine amach romhainn.Má tá leabhar tagtha a d’iarr tú air, coinneoimid ar do shon é go dtí go mbeidh an leabharlann oscailte arís.
 
Má theastaíonn cúnamh uait, déan teagmháil le do thoil le Líne Chabhrach Glaonna Pobail Chomhairle Contae Chorcaí ag 1800 805 819 nó seol ríomhphost chuig covidsupport@corkcoco.ie.
 
Go raibh maith agat as tacú le do leabharlann áitiúil i gcónaí. 
 
Le haghaidh aon cheisteanna nó chun cúnamh a fháil déan teagmháil le (021) 4546499, do leabharlann áitiúil nó seol ríomhphost chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie

 

 

Library Development PlanPlean Forbartha Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Chontae Chorcaí.

Tá Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí ag ullmhú plean Forbartha do na blianta 2020-25 faoi láthair, mar is mian leis an tSeirbhís a fháil amach conas is fearr a fhreastalóidh sí ar a pobal sna blianta amach romhainn. Le blianta beaga anuas tá Seirbhísí Leabharlainne, ar fud na tíre agus ar fud an domhain athraithe agus oiriúnaithe mar fhreagairt ar an oiread sin tosca seachtracha, bíodh siad ina bhfachtóirí eacnamaíocha, sóisialta, teicneolaíochta nó go deimhin le déanaí, tosca sláinte poiblí ar fud an domhain. Bíonn an tSeirbhís Leabharlainne ag pleanáil chun tosaigh gach cúig bliana agus anois tá sí ag iarraidh ar an bpobal a dtuairim a thabhairt!

Tabhairfaidh an plean seo eolas ar an gcaoi a rachaidh an tSeirbhís Leabharlainne chun cinn agus a fhásfaidh sí sna cúig bliana amach romhainn.


Tugtar cuireadh duit tuairimí agus barúlacha a thabhairt maidir leis an gcaoi ar mhaith leat go bhforbróidh do Sheirbhís Leabharlainne san am sin. Is féidir leat é seo a dhéanamh trí www.yourcouncil.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie nó ag do leabharlann áitiúil nó trí do chuid tuairimí a chur so phost chuig Leabharlann Chontae Chorcaí, Bóthar Carrig Ruacháin, Corcaigh.

Féach ar chuireadh Phlean Forbartha na Leabharlainne in Araibis, Béarla, Fraincis, Gaeilge, Liotuáinis, Polainnis, Portaingéilis, Spáinnis.


Dáta deiridh d’aighneachtaí: 5in Dé hAoine an 25ú Meán Fómhair 2020

 

Image'Scéalta ó Chontae Chorcaí in aimsir an Choróin'

Ní mór duit ár nglúnta atá le teacht! Is é nádúr uathúil phaindéim Covid-19 agus a thionchar go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta ná rud a mbeidh suim mhór ag na glúine atá le teacht iontu. Is spéis ar leith a bheidh ann ná an tionchar ag leibhéal contae agus pobail. 

 

Dá bhrí sin, chinn Leabharlann an Léinn Áitiúil cartlann d'ábhar Covid-19 a thiomsú a bhaineann le gach gné den phaindéim. Tá Leabharlann an Léinn Áitiúil ag tiomsú cartlann d'ábhar Covid-19 dar teideal 'Scéalta ó Chontae Chorcaí in aimsir an Choróin'. Baineann sé le gach gné den phaindéim, lena n-áirítear scéalta pearsanta, grianghraif agus póstaeir ó pheirspictíochtaí leanaí, déagóirí agus daoine fásta.

 

Cuir d'ábhar ar aghaidh chuig do leabharlann áitiúil localstudieslibrary@corkcoco.ie  nó é a ligint isteach i do leabharlann áitiúil nuair a bheidh sé ar oscailt agus cinnteoidh siad go bhfaighidh Leabharlann an Léinn Áitiúil é agus go stórálann siad é chun cabhrú le stair a thaifeadadh do do leanaí, do garpháistí agus do garchlann.

 

Build Your Own Library

Tóg Do Leabharlann Féin!

Mar fhreagairt ar ghéarchéim sláinte poiblí COVID-19, tá Comhairle Contae Chorcaí ag tabhairt faoi réimse leathan gníomhaíochtaí, cuid acu a thacaíonn le folláine ghinearálta ár bpobal ar fud an chontae. Mar chuid de seo, tá Leabharlann & Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí ag iarraidh ort do Leabharlann Féin a Thógáil! 

Cé nach féidir leat teacht chuig an leabharlann i láthair na huaire, cén fáth nach dtógfaidh tú do chuid féin! Tá an tseirbhís leabharlainne ag tabhairt cuireadh do dhaoine de gach aois - do leabharlann féin a thógáil as ábhair athchúrsáilte ar féidir leat teacht orthu timpeall do theach agus ansin grianghraf de do leabharlann a sheoladh chugainn le ríomhphost. Ba chóir go mbeadh d'aimn and suíomh áirithe sa ghrianghraif agus is féidir leat iad a sheoladh chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie 

Beidh siad seo le feiceáil ar ár leathanaigh meáin shóisialta! Táimid ag tnúth le do chuid iontrálacha go léir!

 

 

 

 

Positive Aging Week LogoPositive Ageing Week

Positive Ageing Week, which runs from September 30th to October 6th, is about celebrating the older people in our lives and the contribution they make to our families and our communities. Positive Aging Week is an Age Action initiative and the theme this year is focuses on ‘Ageing in Place’.  This is ‘the ability to live in one’s own home and community safely, independently, and comfortably, regardless of age, income, or ability level’. Ageing in Place is not just for ‘older’ people, it’s for all people who want to ensure their quality of life and live it with dignity.

Please download the 'Positive Ageing Week 2019 Event Calender'  to see all the events happening this week in libraries throughout Cork County to celebrate Positive Ageing.

 

 

 

 

Bealtaine Logo

Bealtaine

This festival is a celebration of creativity in older people and is held annually in the month of May.

 

 

 

 

 

 

West Cork Literary FestivalWest Cork Literary Festival 

The West Cork Literary Festival takes place every July in Bantry. The festival is well established in the town and offers a range of readings and workshops given by visiting writers. Public readings take place in Bantry Library during the week for the festival.

For more information about this year's programme go to http://www.westcorkmusic.ie/literaryfestival/programme.

 

 

 

 

Heritage Week 2019 Heritage Week

National Heritage Week is coordinated by The Heritage Council and its aim is to build an appreciation and education about our heritage thereby encouraging its conservation and preservation.

To keep up to date with Heritage Week Activities throughout the county, full details will be accessible on the County Cork Heritage Week Events Guide. 

Also check with your local library about events during Heritage Week.

 

 

 

 

Childrens book festivalChildren's Book Festival

Every October we celebrate the Children's Book Festival with a series of workshops, author visits and competitions.

Check at your local library for details of this year's events.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

summer reading programmeSummer Reading Programme

Register at your local library to take part in our annual Summer Reading programme and receive your Summer Reading card. This programme is aimed at encouraging children to continue to read throughout the summer months.

For every book you read in July and August, a library reward stamp is added to your Summer Reading card-see how many you can collect!

After the programme, all children who participate will be invited to attend at their local library and will be presented with their award certificate.

book clubBook Clubs

Many of Cork County library branches hold regular adult book clubs. It is always best to check with your local branch as locations and times can vary.
We hold children's book clubs too in selected locations subject to local demand.

 

 

 

 

 

 

writers groupWriters Groups 

Writer's groups are held in selected locations subject to local demand.

Please check with your local library for times.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorcail Cainte Ciorcail Cainte

Ciorcail Cainte is an informal Irish language conversation group. All levels of Irish are catered for, and everyone is given a chance to partake.

Please check with your local library for times.

 

 

 

 

Gramophone Circles Gramophone Circles

Gramophone Circles are also growing in popularity, with a small but increasing number of groups meeting in libraries to present programmes of music of their own choosing.

Please check with your local library for times.

 

 

 

 

 

 

Knitting & Crochet Groups Knitting & Crochet Groups

There are lots of knitting and crochet groups meeting in Cork County library branches.

Please check with your local library for times.

 

Is féidir rochtain a fháil ar na cheisteanna coitianta ag yourcouncil.ie

Cuir "leabharlann" san barra cuardach chun ceisteanna coitianta i ndáil le Leabharlann Chontae Chorcaí.