Healthy IrelandTá tionscnamh Shláinte Éireann i do Leabharlann mar chuid den straitéis náisiúnta atá maoinithe ag an Roinn Sláinte chun sláinte agus folláine an Náisiúin a fheabhsú. Ó tionscnaíodh é in 2017, tá an tionscnamh á gcur i bhfeidhm ar fud ghréasán brainsí Leabharlann Chontae Chorcaí agus tá bailiúchán de leabhair, ríomhleabhair, ríomh-irisleabhair agus ríomh-chlosleabhair a bhaineann leis an gclár Sláinte Éireann ar fáil anois i ngach leabharlann ar fud an chontae. Tá sé d'aidhm ag an tionscnamh an tseirbhís faisnéise sláinte i do leabharlann áitiúil a fheabhsú agus baineann bailiúchán Sláinte Éireann le réimse leathan ábhar amhail an aclaíocht agus an cothú, an mheabhairshláinte agus an fholláine, sláinte na n-óg, agus fadhbanna andúile.

your good selfIs comhthionscnamh spéisiúil de chuid an FSS, Leabharlann Chontae Chorcaí agus Leabharlann Chathair Chorcaí é Your Good Self. Tá sé d'aidhm ag an gclár "Your Good Self" faisnéis d'ardchaighdeán a chur ar fáil do mhuintir Chorcaí maidir le conas aire a bhfolláine mhothúchánach a fheabhsú mar chuid dá sláinte iomlán. Tá bailiúcháin ar fáil ag roinnt de na leabharlanna brainse agus mura bhfuil siad ar fáil, is féidir iad a iarraidh. Tá ár seirbhís leabharlainne taistil ag glacadh páirt sa chlár chomh maith agus is féidir eolas a fháil faoin mbailiúchán taistil trí ghlaoch a chur ar Cheanncheathrú na Leabharlainne ar 021 4546499.

Sna naisc seo a leanas gheobhaidh tú bileog faisnéise faoin tionscnamh agus tá liosta iomlán ann freisin den ábhar atá molta ag baill foirne Síceolaíochta de chuid an FSS le haghaidh Daoine Fásta agus le haghaidh Teaghlaigh agus Páistí.

Tá foireann síceolaíochta FSS (HSE) tar éis roinnt teidil atá ar fáil ar BorrowBox a mholadh agus a athbhreithniú i ríomhleabhar agus/nó r-chlosleabhar. Baineann siad le réimse leathan topaicí, ó fholláine go aireachas. shéantar teidil a sheiceáil amach, is féidir leat iad a chur in áirithe. Chun rochtain a fháil ar na teidil seo trí BorrowBox, téigh go dtí an leabharlann ar líne.

 

Tugann baill foirne Síceolaíochta de chuid an FSS cainteanna ar ábhair ghaolmhara le linn na bliana freisin, mar sin bí i dteagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun tuilleadh sonraí a fháil.
 

Healthy Ireland windowMar chuid den chlár, cuirtear stoc nua leabhar, r-leabhar, r-chlosleabhar agus r-irisleabhar faoi shláinte agus folláine ar fáil chomh maith le rogha níos leithne ábhar faisnéise faoin tsláinte do gach úsáideoir, rud a chuireann feabhas ar an tseirbhís faisnéise sláinte atá i leabharlanna poiblí faoi láthair. 

Tá níos mó ná 100 teideal faoi shláinte agus folláine sa bhailiúchán leabhar, teidil a chuimsíonn trí phríomhthéama Shláinte Éireann - Bia Folláin, Smaointe Folláin agus Folláine. Rinneadh gach leabhar a mheasúnú go náisiúnta chun eolas iontaofa sothuigthe a thabhairt do dhaoine agus do theaghlaigh maidir le aire a thabhairt dá gcuid sláinte agus folláine ghinearálta. Tá leabhair do pháistí agus d'aosaigh óga ar fáil sa bhailiúchán freisin. Cliceáil anseo chun breathnú ar na Leabhair Shláinte Éireann

Tá réimse leathan r-leabhar agus r-chlosleabhar le fáil tríd an gcóras BorrowBox.

Tá réimse leathan r-irisleabhar le fáil freisin trí RBDigital. 

 

Seo thíos rogha suíomhanna gréasáin a d'fhéadfadh a bheith spéisiúil ag an am seo

 

#InThisTogether - Rialtas na hÉireann

Feachtas chun aire a thabhairt do fholláine coirp agus do shláinte mheabhrach daoine le linn paindéim Covid 19, agus comhairle agus leideanna san áireamh chun déileáil le gach rud le linn na srianta leanúnacha.

 

Ionad na dTuismitheoirí - An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Bailiúchán acmhainní agus tacaíochtaí do thuismitheoirí le linn bhearta Covid 19.

  

Doiciméid FSS a bhaineann le COVID 19

Áirítear naisc le leagan fuaime don leabhrán Covid 19, físeáin, doiciméid aistrithe i dteangacha éagsúla agus treoracha do leanaí.

  

Coinnigh Corcaigh Gníomhach - Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí

Chruthaigh foireann Chomhpháirtíocht Spóirt Chorcaí acmhainn chun tacaíocht a thabhairt le daoine de gach aois agus cumais chun gníomhach a choinneáil le linn an ama éiginnte seo, le breis agus 200 acmhainn. Cuimsíonn sé workouts baile éagsúla do gach aois agus cumais, scileanna spóirt agus dúshláin don aos óg agus ní chomh óg, chomh maith le cluichí agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha don teaghlach.

 

Jigsaw (Míreanna Meara - is é seo teideal an orgainsation, mar sin ní fhéadfaidh aistriúchán a bheith ag teastáil)

Tacaíochtaí do shláinte mheabhrach daoine óga 12 – 25 agus do thuismitheoirí/caomhnóirí chomh maith, ina n-áirítear acmhainní, sonraí faoi líne chabhrach saor in aisce agus comhráite grúpa ar líne jigsaw.

 

Éire Shláintiúil – Cainteanna do Dhéagóirí Chomhairle Contae Chorcaí

Sraith cainteanna, ní hamháin do dhéagóirí, ina n-áirítear ábhair ar nós imní agus folláine.

 

Ginearálta - Seo thíos liosta de shuíomhanna gréasáin molta a bhaineann leis an tsláinte

 

 

Éire Sláintiúil - Ithe go maith, Smaoinigh go maith, Bí go maith

 

Do Mheabhairshláinte - FSS

 

Faigh Éire Gníomhach – Gníomhaíocht Choirp a Chur chun Cinn in Éirinn

  

Bia Sábháilte – bia sláintiúil agus folláin a chur chun cinn

 

Néaltrú – Tuiscint a fháil le chéile

 

Scoir caitheamh tobac - FSS

 

Fiafraigh faoi Alcól - FSS

 

Healthy Ireland

Eagraíonn Leabharlann Chontae Chorcaí réimse leathan imeachtaí, lena n-áirítear cainteanna agus ceardlanna, mar chuid de chlár imeachtaí Shláinte Éireann i do Leabharlann

Tá saorchead isteach go dtí na himeachtaí go léir ach uaireanta caithfear áirithint a dhéanamh. Tá tuilleadh eolais faoi na himeachtaí ar fáil anseo agus i do bhrainse áitiúil. Téigh i dteagmháil, le do thoil, le do leabharlann áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil. 

 

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ag yourcouncil.ie

Clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun féachaint ar CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí.