Tá UEAanna mar chuid thábhachtach anois ná riamh i gcomhlíonadh spriocanna tithíochta uaillmhianacha Chorcaí mar atá leagtha amach ina phríomhstraitéis den Phlean Forbartha Chontae Chorcaí 2014 

Is é bunús soláthar tithíochta ar na UEAanna ná bóithre riachtanacha agus bonneagar uisce a chur ar fáil chun na tailte agus a gcuid forbairt a éascú.

Ag tús 2017, chuir
Forfheidhmiú Bonneagair Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí Foireann iarratas isteach le haghaidh maoiniúcháin faoi Chiste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú (LIHAF) an Rialtais mar chuid den Tionscnamh Atógáil Éireann ar son soláthar bonneagar straitéiseach agus láithreáin mhóra forbartha a chur ar fáil do 200+ aonad.

Tugadh maoiniú de € 20.4 milliún do Chomhairle Contae Chorcaí chun bonneagar straitéiseach a sholáthar le haghaidh 4 shuíomh i mí an Mhárta 2017, eadhon; Páirc na Sionainne, Ballinglanna, Carraig Uisce agus Baile an Chollaig. Bhí Ballinglanna & UEA Ballincollig araon
ainmnithe le bheith laistigh de theorainn nua na cathrach ó Mheitheamh 2019 agus aistríodh chuig Dlínse Chomhairle Cathrach Chorcaí. Tá Comhairle Contae Chorcaí ag leanúint ar aghaidh leis an Tionscadail Shannonpark & ​​Water-Rock.

I mí Eanáir 2019, rinne Comhairle Contae Chorcaí iarratas ar mhaoiniú agus fuair siad maoiniú faoin gCiste Athghiniúna agus Forbartha Uirbí (URDF) chun UEA Thuaidh Carrigtwohill a scrúdú agus a chur chun cinn. Is tosaíochtaí HIIT do 2020 iad Carrigtwohill North agus Water-Rock UEA.

 

 

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.