Tel:
(022) 21123
Address:
Annabella, Mala

Bóithre

Body

Nuashonrú Seirbhíse Covid- 19.

Seirbhísí Bóthair Chomhairle Contae Chorcaí le linn na srianta reatha de bharr Covid 19 - Faisnéis don Phobal i gcoitinne.

Seo a leanas breac-chuntas ar na Seirbhísí Bóithre éagsúla agus tionchar an staid reatha orthu:

Oibríochtaí Ceantair

Tá an Stiúrthóireacht Bóithre tar éis gnáthoibríochtaí agus gnáthghníomhaíochtaí a atosú ón Luan 18 Bealtaine agus tá gach oif