Description
Tel:
(021) 4276891
Fax:
(021) 4276321
Address:
Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC

Léarscáileanna de Bhailte Stairiúla Chontae Chorcaí

Body

D'fhorbair Rannóg Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí sraith Léarscáileanna Baile Stairiúla do 10 mbaile agus sráidbhaile i gContae Chorcaí. Thosnaigh an tionscnamh in Iarthar Chorcaí ar dtús le 8 léarscáil a táirgeadh don réigiún sin, tá an tionscadal leathnaithe chun táirgeadh Léarscáileanna Baile Stairiúla a áireamh do bhailte An Ráth agus Baile Mhistéala, le pleananna chun léarscáileanna breise a tháirgeadh do bhailte stairiúla eile timpeall an Chontae.

Scéimeanna Cistiúcháin Pobail Cheantar Bardasach Chomhairle Contae Chorcaí

Body

Cork County Council is continuing its annual commitment to support local communities with the announcement that the Community Fund Scheme 2020 is now open for applications. Each year, Cork County Council’s Community Fund Scheme contributes financial support to hundreds of community and voluntary organisations around the County.