Description
Tel:
(021) 4276891
Fax:
(021) 4276321
Address:
Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC

Cláraigh chun Cruinnithe Iomlána na Comhairle agus na gCeantar Bardasach a Fheiscint go Cianda

Body

Representatives of the media and members of the public can attend Council and Municipal District meetings. Due to Covid- 19 restrictions meetings are currently being held remotely.

Access to the online meetings listed below can be requested be using the corresponding email below.

Attendees are asked to be cognisant of the Standing orders of the Council:

Páirceáil

Body

Fíneálacha Páirceála Chomhairle Contae Chorcaí

Cuireann Comhairle Contae Chorcaí páirceáil ar fáil i mbailte ar fud Chontae Chorcaí. Déantar fíneálacha páirceála a riar go lárnach trínár nOifig Fíneálacha Páirceála, Ceanncheathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Urlár 5, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh T12 R2NC

Rialuithe Páirceála (Faisnéis ceart ó mhí na Eanáir 2022*)

Léarscáileanna de Bhailte Stairiúla Chontae Chorcaí

Body

D'fhorbair Rannóg Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí sraith Léarscáileanna Baile Stairiúla do 10 mbaile agus sráidbhaile i gContae Chorcaí. Thosnaigh an tionscnamh in Iarthar Chorcaí ar dtús le 8 léarscáil a táirgeadh don réigiún sin, tá an tionscadal leathnaithe chun táirgeadh Léarscáileanna Baile Stairiúla a áireamh do bhailte An Ráth agus Baile Mhistéala, le pleananna chun léarscáileanna breise a tháirgeadh do bhailte stairiúla eile timpeall an Chontae.