Monatóireacht ar Aer Comhthimpeallach

Body

Tagraíonn Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh do cháilíocht an aeir sa Timpeallacht mórthimpeall. 

Leagann treoracha an Aontais Eorpaigh amach caighdeáin maidir le cáilíocht an aeir in Éirinn agus sna ballstáit eile maidir le roinnt truailleán. 

Foilsíodh an Treoir maidir le Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh agus maidir le hAer níos Glaine don Eoraip (CAFE) (2008/50/CE) in 2008, agus tháinig sé in ionad na Treorach Creata, agus na chéad Treorach agus an dara agus an tríú Treoir ar leith. 

Tionscadal Feabhsúcháin Inis Sionnach

Body

Tá Comhairle Contae Chorcaí ceaptha mar ghníomhaire don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara chun maoirseacht a dhéanamh ar an nGob Thoir in Inis Sionnach a thabhairt chun rialtachta ionas go gcomhlíonfaí oibleagáidí an Stáit faoin gCreat-Treoir Dramhaíola agus aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh bhainteacha a haithníodh sa Litir maidir le Fógra Foirmiúil a heisíodh i Meán Fómhair 2010 [C(2010)6536]