Ciste um Fhorbairt Gheilleagrach (EDF)

Body

Tugadh isteach an Ciste Forbartha Eacnamaíochta (EDF) in 2010 chun forbairt eacnamaíoch agus deiseanna jabchruthúcháin a chur chun cinn sa Chontae. Rinneadh tosaíochtaí cistithe a shainaithint, leagadh amach an nós imeachta chun iarratais a dhéanamh agus d'aontaigh an Chomhairle 1% dá hioncam bliantúil ó Rátaí Tráchtála a chur isteach sa Chiste.

 

Ar dtús, bhreathnaigh an EDF ar iarratais faoi na teidil seo a leanas;