Tá bealach nua tugtha isteach ag Comhairle Contae Chorcaí chun tithíocht a chur ar cíos d'iarratasóirí ar a dtugtar anScéim Rogha Tithíochta (CBL).  Tá sé i bhfeidhm i gCorcaigh Thuaidh ó Shamhain 2016 agus i gCorcaigh Theas agus Thiar ó Mhárta 2017.

Feidhmíonn an scéim sin ar an mbonn go bhfógraítear na teaghaisí atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin thiomnaithe, www.cbl.corkcoco.ie ar bhonn seachtainiúil nuair atá siad ar fáil agus iarratar ar iarratasóirí léiriú spéise a chur isteach ar an dteaghais arna bhfuil spéis acu ann.  

Go dtí seo, bhí breis is 262,512 amharc agus 34,022 léiriú spéise ar an gcóras fud fad an chontae.

Thit na rátaí diúltaithe dá bharr go 6% le 245 réadmhaoin glactha as an 246 réadmhaoin a fógraíodh ar an gcóras ón tús.

Leis an Scéim Rogha Tithíochta is féidir léiriú spéise a chur isteach chun réadmhaoin comhairle oiriúnach i do cheantar roghnaithe a fháil ar cíos. Fógrófar réadmhaoin ar bhonn seachtainiúil ó 00.00 Dé Céadaoin go 23.59 Dé Máirt dár gcionn. Ba chóir d'iarratasóirí tithíochta iarracht a dhéanamh logáil isteach gach seachtain chun súil a chaitheamh ar theaghaisí na seachtaine agus ba chóir dóibh siúd atá ag iarraidh léiriú spéise a dhéanamh, é a dhéanamh roimh 23.59 Dé Máirt. Is teaghais 'oiriúnach' é ceann inar léirigh tú spéis ann agus atá de réir do riachtanas tithíochta. 

Tabhair faoi deara le do thoil go measfar ar an gcéad dul síos na hiarratasóirí a léirigh spéis i dteaghais faoin Scéim Rogha Tithíochta atá oiriúnach don chineál teaghaise m.sh. má tá faomhadh faighte agat d'aonad le trí sheomra codlata agus má léiríonn tú spéis in aonad le ceithre sheomra codlata, tá seans nach mbeadh do léiriú spéise curtha san áireamh. Chomh maith leis sin, tabhair faoi deara go bhfuil ort logáil isteach gach seachtain chun seiceáil an bhfuil fonn ort léiriú spéise a chur isteach do na teaghaisí fógartha don tseachtain sin. 

Gheofar chomh maith foláireamh téacs seachtainiúil ar d'fhón soghluaiste má tá teaghais inár léirigh tú spéis ann fógartha ar an gCóras don Scéim Rogha Tithíochta. Chomh maith leis sin is féidir úsáid a bhaint as na táibhléid atá ar fáil i d'oifigí comhairle áitiúla nó as na háiseanna idirlín i do leabharlann áitiúil.

Féach ar na CCanna don Scéim Rogha Tithíochta le do thoil le haghaidh tuilleadh eolais nó bain úsáid as ár bhfoirm fiosrúcháin ar líne do do cheantar thíos. 

 

Nasc chuig an Iarratas don Scéim Rogha Tithíochta . Amhail agus ón 24/06/2020 is féidir le gach iarratasóir ceadaithe spéis a fheiceáil agus a chur in iúl i ngach áitreabh folamh ar fud an chontae a fhógraítear ar an gcóras CBL. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le (021) 4386635.

 

Sonraí Teagmhála : Scéim Rogha Tithíochta (CBL),  Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil: 4386635 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne - Corcaigh ThuaidhFoirm Fiosrúcháin ar Líne - Corcaigh TheasFoirm Fiosrúcháin ar Líne - Corcaigh Thiar