TABHAIR FAOI DEARA: TÁ AN SUÍOMH GRÉASÁIN SEO Á NUASHONRÚ FAOI LÁTHAIR. TÁ TUILLEADH DOICIMÉAD TIONSCADAIL Á gCUR LEIS AR BHONN LEANÚNACH.

BÍ FOIGHNEACH LINN, LE DO THOIL, AGUS AN SUÍOMH GRÉASÁIN Á THÓGÁIL 

 

Féach thíos na doiciméid dheiridh ó roinnt Staidéar Iompair atá curtha i gcríoch ag Comhairle Contae Chorcaí.

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.