Tá Plean Gréasáin Rothaíochta ullmhaithe ag Comhairle Cathrach Chorcaí agus Comhairle Contae Chorcaí do Cheantar Cathrach Chorcaí agus na bailte máguaird air. Cuireann an tionscadal plean soiléir ar fáil maidir leis an ngréasán rothaíochta sa Cheantar Cathrach a forbairt amach anseo chun níos mó aistear rothaíochta chuig an obair agus an scoil, agus spraoi, a spreagadh.

Tuarascáil Deiridh Eanáir 2017

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.