Leagtar amach sa rannán seo Staidéir a Bhaineann le hIompar atá á ndéanamh faoi láthair ag Comhairle Contae Chontae. De réir mar a dhéantar dul chun cinn ar na staidéir sin, foilseofar na tuarascálacha deiridh anseo.

An Chéad Chomhairliúchán Poiblí

Tá Staidéar Iompair an Oileáin Bhig ar siúl faoi láthair.

Tuarascálacha atá Críochnaithe Go Dtí Seo:

Tuarascáil ar Chomhairliúchán Poiblí

Tuarascáil ar an gCéad Chomhairliúchán Poiblí ar SIOB

Comhairliúchán Poiblí

  • Cláir Léirithe

Cláir Léirithe Comhairliúchán Poiblí ó  Imeacht a reáchtáladh ar an 26/10/2018 sa Radisson san Oileán Beag 

  • Tuarascáil Deiridh um Fhorbairt na Straitéise

Tuarascáil Deiridh um Fhorbairt na Straitéise

  • Tuarascáil Deiridh um Dhearadh na Straitéise

Tuarascáil um Dhearadh Straitéis SIOB

  • Dréachtlíníochtaí Dearaidh

Líníocht Dearaidh Bóthair 100

Líníocht Dearaidh Bóthair 101

Líníocht Dearaidh Bóthair 102

Líníocht Dearaidh Bóthair 103

Líníocht Dearaidh Bóthair 104

Líníocht Dearaidh Bóthair 105

Líníocht Dearaidh Bóthair 106

Líníocht Dearaidh Bóthair 107

Líníocht Dearaidh Bóthair 108

Líníocht Dearaidh Bóthair 109

Líníocht Dearaidh Bóthair 110

Bealaí Rothar Dearaidh Bóthair

Bealaí do Choisithe Dearaidh Bóthair

Bealaí Bus Dearaidh Bóthair

Bealaí Tointeálaithe Dearaidh Bóthair

 

  • Glactar le haighneachtaí anois ar an Dréacht-Tuarascáil Deiridh. Is é an spriocdháta d'aighneachtaí ná an 16 Samhain 2018. Ní mór gach aighneacht a sheoladh chuig:

Adrian O'Neill

Barry Transportation (CH2M Barry roimhe seo),

3 Bóthar an Gheata Thoir

Páirc Gnó an Gheata Thoir, An tOileán Beag

 

Is féidir aighneachtaí a sheoladh freisin chuig: aoneill@jbbarry.ie

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.