Is é Uisce Éireann an pointe teagmhála anois do gach fiosrúcháin maidir le soláthar Seirbhísí Uisce ar feadh Chontae Chorcaí. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hUisce Éireann ar aon cheann de na modhanna sa tábla thíos.

 

Teileafón

Glao Sábhála 1850 778 778 nó Idirnáisiúnta. + 353 1 707 2827

(9rn-5.30in, Luan-Aoine)

Teileafón i gcás Éigeandála

Glao Sábhála 1850 278 278 nó Idirnáisiúnta. + 353 1 707 2828 (24 uair an chloig, 7 lá na seachtaine)

Seoladh ríomhphoist

business@water.ie

Suíomh Gréasáin

www.water.ie

Post

Uisce Éireann

Bosca Oifig Phoist 448

Oifig Seachadta na Cathrach Theas

Cathair Chorcaí

 

 

Riarann Comhairle Contae Chorcaí na Deontais um Thoibreacha Baile Aonair agus na Grúpscéimeanna Soláthair Uisce. 

Fiosrúchán um Sheirbhísí Uisce