County hall Cork

Carraig Uí Leighin

51.89277, -8.50847

OPEN GOOGLE MAP

Carraig Uí Leighin

Ceantar Bardasach: Carraig Uí Leighin

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Carol Conway

Cathaoirleach: An Comhairleoir Ben Dalton O’Sullivan 

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Urlár 5, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh

Éirchód: T12 R2NC

Uimhir Theagmhála: (021) 4276891

Seoladh R-phoist: carrigalinemd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Príomhbhailte

 

Carraig Uí Leighin, Bun an Tábhairne, Purláin Theas na Cathrach, An Pasáiste/Gleann an Fheileastraim/Baile an Mhanaigh, Rinn an Scidígh

Sráidbhailte

Baile an Óraigh, Minane Bridge, Béal an Cheasaigh, Baile Gharbháin, Halfway

Láthair Eile

Fivemile Bridge, Corra Binne, Farmers Cross, Cnoc an Ghogánaigh, Baile an Chuainín, Cuainín Riobaird, Tobar an Iarla

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta
le Cuairt a Thabhairt Orthu

Dúnfort Camden Meagher Bun an Tábhairne, Reilig Chill Muire, An Pasáiste
Reilig Chorra Binne

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

Páirc Allamuigh Bun an Tábhairne
Páirc Charraig Uí Leighin
Siúlóid iarnróid an Phasáiste
Bun an Tábhairne agus Bánna
Páirc Chill Mhuire Ó Maoláin, An Pasáiste

Áiteanna Súgartha

Carraig Uí Leighin
Bun an Tábhairne
An Pasáiste
Rinn an Scidígh

 

Páirceanna Scátála

 

Carraig Uí Leighin

Limistéir
Ilfheidhmeacha/Cluichí

Carraig Uí Leighin - Páirc an Phobail
Páirc Chill Mhuire Ó Maoláin, An Pasáiste
Camden, Bun an Tábhairne

Siúlbhealaí

Bealach Ghlas Bun an Tábhairne
Gleann an Fheileastraim/Baile na Manach
An Pasáiste