Mitchelstown Library

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn, 9.30 am - 5.30 pm

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine Saoire Bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil.

Tá an stoc leabhar i Leabharlann Mhistéala méadaithe go dtí thart ar 15,000 mír anois agus cuireann sí réimse leathan leabhar ar fáil do dhaoine fásta agus páistí, leabhair ar théipeanna, dlúthdhioscaí agus DVDanna san áireamh. Tá na spáis do pháistí agus do dhéagóirí glan geal agus tá rogha ábhair faoi Bhaile Mhistéala agus ábhair a scríobh muintir Bhaile Mistéala ar fáil ar na seilfeanna i Rannóg na Staire Áitiúla. Cuirtear spás geal compordach ar fáil dár léitheoirí nuachtán agus irisleabhar, agus tá spás ann le haghaidh gnáthléitheoirí mar aon le háiteanna le haghaidh staidéir.

 

Rochtain Idirlín

Tá ríomhairí poiblí ar fáil sa leabharlann agus tá Wi-Fi saor in aisce ann do bhaill na leabharlainne.

Imeachtaí

Eagraítear imeachtaí éagsúla le linn na bliana, lena n-áirítear imeachtaí mar chuid d'Fhéile na Bealtaine, Clár Ealaíon an tSamhraidh agus Féile Leabhar na bPáistí.

Buaileann an Grúpa Scríbhneoirí agus an Ciorcal Cainte le chéile gach re Aoine. Cuir glaoch ar an leabharlann, le do thoil, chun dáta cruinnithe an ghrúpa a bhfuil suim agat ann a fháil.

Eagraítear imeachtaí éagsúla i rith na bliana, lena n-áirítear imeachtaí mar chuid d'Fhéile na Bealtaine, Clár Ealaíon an tSamhraidh, agus Féile Leabhar na bPáistí.

Féadfar imeachtaí eile a eagrú i rith na bliana agus fógraítear na himeachtaí sin go háitiúil agus ar leathanaigh Facebook agus Twitter Leabharlann Chontae Chorcaí.

Eagraítear Am Scéalaíochta do Pháistí Réamhscoile gach tríú Satharn den mhí (le sos do na laethanta saoire).

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Bhaile Mhistéala,

Cúirt Sutton,

Bóthar Chluain Meala,

Baile Mhistéala, 

Co. Chorcaí

P67 A663

Guthán: (025) 41939

R-phost: mitchelstown.library@corkcoco.ie