Clonakilty Library

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn, 9:30 am - 5:30 pm.

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine saoire bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil.

Tá réimse leathan leabhar do dhaoine fásta, páistí agus déagóirí ar fáil i Leabharlann Chloich na Coillte. Is féidir leabhair ar théipeanna agus ar dhlúthdhioscaí chomh maith le rogha DVDanna a fháil ar iasacht freisin.

Tá bailiúchán tagartha ginearálta ina bhfuil ciclipéidí, foclóirí agus ábhar a bhaineann le staidéar áitiúil.

Tá nuachtáin agus irisleabhair éagsúla ar fáil le léamh sa leabharlann. Ina measc tá the Irish Examiner, Irish Independent, Irish Times agus the Southern Star.

Rochtain Idirlín

Tá an t-idirlíon ar fáil ar 4 ríomhaire. Moltar an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré. Is gá cárta leabharlainne bailí a thaispeáint chun an t-idirlíon a úsáid. Tá Wi-Fi ar fáil freisin do bhaill na leabharlainne.

 

 

Imeachtaí

Bíonn club leabhar do dhaoine fásta ar siúl ar an Máirt dheireanach den mhí ag 12 meán lae. Tá fáilte roimh chách. Tá na leabhair a úsáidtear ag an gcruinniú ar fáil sa leabharlann.

Buaileann an Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheach le chéile maidin Déardaoin gach coicís idir 11:00 am agus 1:00 pm. Tá fáilte roimh bhaill nua.

Eagraítear imeachtaí éagsúla i rith na bliana, lena n-áirítear páirt a ghlacadh i bhFéile na Bealtaine, Clár Ealaíon an tSamhraidh i mí Iúil agus mí Lúnasa, agus Féile Leabhar na bPáistí i mí Dheireadh Fómhair.

Is féidir cuairteanna ranga a eagrú ach teagmháil a dhéanamh leis an leabharlannaí.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann Chloich na Coillte,

Sráid an Cheantaigh,

Cloich na Coillte, Co. Chorcaí

P85 XD95

 

Guthán: (023) 8834275

R-phost: clonakiltylibrary@corkcoco.ie

Treoracha go dtí an Leabharlann

Agus tú ag teacht ó Chorcaigh, glac seachbhóthar an bhaile i dtreo an Sciobairín. Téigh thar pháirc CLG ar chlé agus lean ort ar an bpríomhbhóthar a théann ar aghaidh ar dheis. Nuair a thiocfaidh tú go dtí an teannaire rotha, cas ar dheis agus beidh tú ar Shráid Uí Chonghaile. Cas ar chlé ar Sráid an Cheantaigh. Tá an leabharlann suite i muileann athchóirithe ar thaobh na láimhe deise agus tá páirceáil phoiblí ar fáil taobh thiar di.

Agus tú ag teacht ón Sciobairín, glac an seachbhóthar i dtreo Chorcaí. Cas ar chlé ag an teannaire rotha agus ag Halla an Linéadaigh agus beidh tú ar Shráid Uí Chonghaile. Cas ar chlé ag teach tábhairne Brass Razoo isteach i sráid an Cheantaigh. Mar mhalairt air sin, tiomáin isteach go dtí lár an bhaile agus cas ar dheis ag an Séipéal Caitliceach. Cas ar chlé ag Oifig an Phoist isteach i Sráid an Cheantaigh. Tá an leabharlann suite ar thaobh na láimhe clé.