Published
Fri, 13/03/2020 - 16:52
Coronavirus Public Health Advice Banner
Body

Cork County Council wishes to advise that there will be a number of changes to its current meeting schedules. Divisional meetings scheduled for Monday March 16th have been cancelled. All Municipal District meetings together with all other committee meetings, such as Strategic Policy Committee, scheduled up to March 29th have been cancelled. The Development Committee meeting schedule for Friday March 20th has also been cancelled.

Cork County Council’s Full Council meeting scheduled for Monday March 23rd will take place in order to conduct statutory business only, with a minimum number (quorum) of members in attendance and is a public meeting. Any statutory business scheduled for MD meetings next week will automatically go to full Council on March 23rd.

Cork County Council will continue to review its service arrangements in light of this emerging situation.

 

********************************************************************************************************************

Is mian le Comhairle Contae Chorcaí a fhógairt go ndéanfar roinnt athruithe ar a sceidil cruinnithe reatha. Tá cruinnithe rannáin atá sceidealta don Luan 16ú Márta curtha ar ceal. Tá gach cruinniú Cheantar Bardasach mar aon le gach cruinniú coiste eile, mar an Coiste um Beartas Straitéiseach, a bhí sceidealta suas go dtí an 29ú Márta curtha ar ceal. Tá cruinniú an Choiste Forbartha a bhí beartaithe don Aoine an 20ú Márta curtha ar ceal freisin.

Beidh cruinniú de Chomhairle Iomlán Chomhairle Contae Chorcaí ar an  Luan 23 Márta. Ar mhaithe le sláinte na foirne agus poiblí, áfach, ní bheidh an cruinniú seo oscailte don phobal ná do na meáin. Beidh an cruinniú ar siúl le híoslíon (córam) comhaltaí i láthair d’fhonn gnó reachtúil amháin a dhéanamh. Rachaidh aon ghnó reachtúil a bhí  sceidealta do chruinnithe na Ceantair Bardasach an tseachtain seo chugainn chuig an gComhairle iomlán ina hionad ar an 23ú Márta.

Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag athbhreithniú a socruithe seirbhíse i bhfianaise na staide seo atá ag teacht chun cinn.
 

Additional News Images
Coronavirus Government Banner in Irish