Published
Tue, 08/10/2019 - 14:53
Body

Click here to have your say in our Corporate Plan 2019 - 2024 or send your submissions by post to 'Corporate Services, Cork County Council, T12R2NC, Cork'

The Poster advises that one make submissions online via your council dot I E or by post to Corporate Services, Cork County Council, T12 R2NC, Cork

Cad ba mhaith leat do Chontae Chorcaí?
Tá do chuid tuairimí á lorg againn don Phlean Corparáideach.
An Plean Corparáideach Fógraíocht. Is féidir aighneacht a dhéanamh anois ar http://yourcouncil.ie  nó tríd an bpost chuig :  Seirbhísí Corparáideacha Comhairle Contae Chorcaí  Corcaigh, T12 R2NC