County of Cork Road Traffic Special Speed Limit (Regional & Local Roads) Bye-Laws 2022

Notice of Making Special Speed Limit Bye-Laws in Respect of Regional and Local Roads Within the Administrative Area of the County of Cork

Notice is hereby given that the Members of Cork County Council, at their meeting on the 26th day of September 2022 adopted the County of Cork Road Traffic Special Speed Limit Bye-Laws for Regional & Local Roads, 2022, pursuant to Section 9 of the Road Traffic Act 2004, as amended. 

These Bye-Laws provide for special speed limits on Regional & Local Roads throughout the County of Cork.

These Bye-Laws entitled County of Cork Road Traffic Special Speed Limit Bye-Laws for Regional & Local Roads 2022 come into force and have effect from 1st day of December 2022.

A copy of the Bye-laws can be viewed on the following website:

 

Dated this 25th November 2022

Director of Services, Roads & Transportation
 

As Gaeilge

FÓGRA MAIDIR LE FODHLÍTHE SPEISIALTA LUASTEORANN A DHÉANAMH I dTACA LE BÓITHRE RÉIGIÚNACHA AGUS ÁITIÚLA LAISTIGH DE LIMISTÉAR RIARACHÁIN CHONTAE CHORCAÍ

Tugtar fógra leis seo gur ghlac Comhaltaí Chomhairle Contae Chorcaí, ag a gcruinniú ar an 26ú lá de Mheán Fómhair, 2022  le Fodhlíthe Luasteorann Speisialta Tráchta Bhóthar Chontae Chorcaí do Bhóithre Réigiúnacha & Áitiúla 2022, de bhun Alt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2004, arna leasú.  

Foráiltear leis na Fodhlíthe seo do luasteorainneacha speisialta ar Bhóithre Réigiúnacha & Áitiúla ar fud Chontae Chorcaí.

Tagann na Fodhlíthe seo dar teideal Fodhlíthe Luasteorann Speisialta Tráchta Bhóthar Chontae Chorcaí do Bhóithre Réigiúnacha & Áitiúla 2022 i bhfeidhm agus tá éifeacht acu ón 1 lá de mhí na Nollag, 2022.

Is féidir cóip de na Fodhlíthe a fheiceáil ar an suíomh gréasáin seo a leanas:
 

Dar dáta an 25ú Samhain seo, 2022

Stiúrthóir Seirbhísí, Bóithre & Iompair