Published
Fri, 21/08/2020 - 14:14
Body

Good News! Following consultation with the HSE the Advisory Notices Not to Swim are being removed for Tragumna and Rosscarbery Lagoon today. The Prior Warning Notices still apply to these waters and will be reviewed once  re-sample results are compliant with the Bathing Water Quality Regulations.

*************************************************************************************************************************************************************

Dea-Scéal! Tar éis dul i gcomhairle leis an FSS tá na Fógraí Comhairleacha 'Gan Snámh' á mbaint ó Thráigh Omna agus murlach Ros Ó gCairbre inniu. Tá feidhm fós ag na Fógraí Réamhrabhaidh maidir leis na huiscí seo agus déanfar iad a athbhreithniú a luaithe a gheobhaimid torthaí ath-shamplacha a chomhlíonfaidh na Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha.

 

Public Notices or News