Cobh Library

Uaireanta Oscailte

Máirt go Satharn, 9.30 am - 5.30 pm.

Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine Saoire Bainc.

Dúnta ar an Luan.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil.

 

 

 

Is féidir le daoine fásta agus páistí réimse leathan leabhar, leabhair ar théipeanna, dlúthdhioscaí agus DVDanna san áireamh, a fháil ar iasacht ó Leabharlann an Chóibh. Tá rogha leabhar tagartha ginearálta ar nós ciclipéidí agus foclóirí ar fáil sa leabharlann freisin. Tá leabhair éagsúla againn freisin a bhaineann le stair RMS Titanic agus le stair RMS Lusitania chomh maith.

Tá na nuachtáin reatha seo a leanas ar fáil le léamh sa leabharlann: The Irish Examiner, The Irish Times, The East Cork Journal agus The Southern Star. Tá rogha irisleabhar againn cosúil le Hello, Woman's Way agus The Phoenix chomh maith le nuachtlitir áitiúil an Chóibh, the Great Island Community News.

Rochtain Idirlín

Tá an t-idirlíon ar fáil ar 4 ríomhaire. Moltar an tseirbhís seo a chur in áirithe roimh ré.

Tá Wi-Fi ar fáil freisin do bhaill na leabharlainne. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil, le do thoil, leis an leabharlann nó is féidir leat clárú ag an deasc freisin chun rochtain a fháil.

Imeachtaí

Buaileann an Club Leabhar do Dhaoine Fásta le chéile uair amháin sa mhí. Téigh i dteagmháil leis an leabharlann chun na liostaí léitheoireachta agus amanna na gcruinnithe a fháil.

Buaileann an grúpa cniotála Knit & Natter le chéile gach maidin Céadaoin idir 10.30 am agus 12.30 pm chun scileanna nua a fhoghlaim, cupán tae/caife a ól agus fadhbanna an domhain a réiteach. Tá fáilte roimh chách.

Eagraítear Am Scéalaíochta agus dathúchán do pháistí gach tráthnóna Aoine ag 3:30 p.m.

Tacaíonn Leabharlann an Chóibh le daoine atá ag iarraidh cúrsa ríomhfhoghlama FÁS a dhéanamh. Chun tuilleadh eolais a fhaíl, téigh i dteagmháil le FÁS go díreach nó buail isteach chuig an leabharlann chun foirm iarratais a fháil.

Eagraíonn grúpaí ar nós an Cobh Harbour Islands Project agus an YMCA áitiúil taispeántais ghrianghraf go rialta le linn na bliana.

Buaileann an grúpa lásadóireachta le chéile ar an gcéad Mháirt den mhí.

Eagraítear imeachtaí éagsúla i rith na bliana, lena n-áirítear páirt a ghlacadh i bhFéile na Bealtaine, Clár Ealaíon an tSamhraidh, agus Féile Leabhar na bPáistí.

Déan Teagmháil Linn

Leabharlann an Chóibh,

Áras an Áirse,

Cearnóg Casement,

An Cóbh,

Co. Chorcaí

P24 HP29

Guthán: (021) 4811130

R-phost: cobh.library@corkcoco.ie