A picture containing sky, outdoor, nature, shore

Cónaitheoir

Contae uaillmhianach ina bhfuil pobail faoi bhláth le deiseanna gan teorainn.

Planning and Development Collage

Pleanáil agus Forbairt

Tá Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as forbairt ordúil agus inbhuanaithe an Chontae.

A collage of image of Housing Projects

Tithíocht

Tá sé mar aidhm ag an Stiúrthóireacht Tithíochta cóiríocht atá oiriúnach, ar ardchaighdeán agus costéifeachtach agus tacaíocht tithíochta a sholáthar .

A collage of images, one with books another with a mobile library vehicle and another with to ladies promoting the musical instrument at a library building.

Leabharlanna

Cuireann Leabharlann Chontae Chorcaí a seirbhís ar fáil trí líonra de 25 brainse agus 4 leabharlann taistil, atá lonnaithe ar fud an chontae.

Motor Tax Collage

Mótarcháin

Gearrann Rialtas na hÉireann as muirear Mótarchánach ar mhótarfheithiclí in Éirinn. Tá roinnt feithiclí díolmhaithe ach ní mór dóibh uile diosca cánach reatha a thaispeáint má úsáidtear iad in áit phoiblí. Féadfaidh tú do mhótarcháin a íoc trí d’Oifig Mhótarchánach áitiúil.

Roads and Transport Collage

Bóithre agus Iompar

Tá Stiúrthóireacht Bóithre Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as cothabháil an ghréasáin bóithre is mó (12,200 km) d’aon údarás áitiúil sa tír.

Arts Department Collage with three images

Na hEalaíona

Tá an Oifig Ealaíon, mar chuid de Sheirbhís Leabharlainne an Chontae, freagrach as na hEalaíona a sholáthar ar fud Chontae Chorcaí.

A collage of images

Oidhreacht agus Caomhnú

Baineann an oidhreacht le gach duine agus is cuid dár saol laethúil í, fiú mura bhfuil a fhios againn í!

A collage of Environmental Images

Comhshaol

Déanann an Roinn Comhshaoil ​​monatóireacht, anailís agus tuairisc ar cháilíocht an aeir, an uisce agus an fhuíolluisce i gContae Chorcaí, de réir reachtaíocht AE agus náisiúnta.

Image Collage from around the Municipal Districts

Ceantair Bhardasacha

Tá na Ceantair Bhardasacha freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar líon mór seirbhísí tábhachtacha atá dírithe ar na saoránaigh.

A Collage including a group of people riding bikes on a dirt road a map and a field and blue sky

Glasbhealaí

Eolas ar Ghlasbhealaí

Collage of Images depicting Community

Pobal

Tá ról lárnach ag Comhairle Contae Chorcaí i bhforbairt eacnamaíoch agus pobail do chontae, agus beidh sí níos réamhghníomhaí fós maidir le folláine agus cáilíocht beatha ár saoránach agus ár bpobail a chur chun cinn amach anseo.

Fire Fighters and a Fire Appliance

Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Soláthraíonn Comhairle Contae Chorcaí seirbhís dóiteáin agus tarrthála ó 20 stáisiún dóiteáin, atá lonnaithe ar fud an chontae.

three image collage containing a a drop hitting the surface of water, people erecting flood defences and a flooded town

Seirbhisi Uisce Agus Sceimeanna Foirithinte Tuile

A picture containing text, outdoor, flag

Sábháilteacht Múineadh

Eolas ar Shábháilteacht Uisce, Feirme agus ar Bhóithre.