Boithre Agus Iompar

Uimhreacha Úsáideacha

An Oifig Mótarchánach,
Páirc Gnó Bhóthar na Modhfheirme,
Bóthar na Modhfheirme,
Corcaigh.
T12 XP80
Teileafón: (021) 4544566
Seoladh ríomhphoist: motortax@corkcoco.ie

An tAonad Cláraithe Feithiclí,
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt,
Sionainn,
Co. an Chláir
Teileafón: (0818) 411 412

Oifig Cláraithe Feithiclí Chorcaí,
Teach na gCoimisinéirí Ioncaim,
Bóthar na Deastógála,
An Linn Dubh,
Corcaigh
Teileafón: (021) 602 7000

Oifig Cláraithe Feithiclí Chorcaí (Beanntraí),
Teach Marina,
Beanntraí,
Co. Chorcaí
Teileafón: (027) 53210

An tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána
Teileafón: (0761) 087880
Seoladh ríomhphoist: www.ndls.ie

Rannóg Tástála Tiománaithe,
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre,
Páirc Gnó Ghleann na Muaidhe,
Cnoc an tSabhaircín,
Béal an Átha,
Co. Mhaigh Eo
F26 V6E4
Teileafón: (1890) 406040
Seoladh ríomhphoist: www.rsa.ie

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim,
Rannóg na nDaoine Faoi Mhíchumas,
Lároifig na nAisíocaíochtaí,
M: TEK II Building,
Bóthar Ard Mhaca,
Muineachán,
Cuir glaoch ar 1890 606061 nó seol ríomhphost trí myaccount ar revenue.ie

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann,
Lárionad Náisiúnta Soghluaiseachta,
Bóthar Ballinagappa,
Claonadh,
Co. Chill Dara. 
Seo a leanas an uimhir theagmhála: (045) 893094

Cumann na hÉireann do Thiománaithe faoi Mhíchumas,
Baile an Daighin,
Clár Chlainne Mhuiris,
Co. Mhaigh Eo. 
Seo a leanas na huimhreacha teagmhála: (094) 9364266 agus (094) 9364054
Uimhreacha Gutháin na Tástála Náisiúnta Carranna
Áirithintí:    (01) 4135992
Fiosruithe Chustaiméirí:  (01) 4135994
Áirithintí Cáin Chláraithe Feithiclí:   (01) 4135975
Sláine Tástála:   (01) 6309319
Áirithintí do Thacsaithe:   (01) 4135960

Cartlanna Chathair agus Chontae Chorcaí,
Foirgneamh Shéamais Uí Mhurchú,
32 Sráid Liam Uí Bhriain Mhór
An Linn Dubh,
Corcaigh
Teileafón: ( 021) 4505886
Seoladh ríomhphoist: archivist@corkcity.ie