Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontraíocht

E Centres

Is ionann an tionscnamh E Centres agus líonra Ionad Fiontar Pobail a bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí gnó áitiúla chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí nuathionscanta, fiontraithe agus teilea-oibrithe, i measc grúpaí eile.

Cuireann siad ar fáil áiseanna oibre comhionaid amhail deascanna sealaíochta, oifigí, ionaid oiliúna, áiseanna comhdhála agus cruinnithe agus seirbhísí eile a thacaíonn le gnólachtaí agus le pobail i réigiún Chorcaí.

Sna E Centres, cruthaíonn gnólachtaí caidreamh le gnólachtaí eile, rud a chuireann ar ceal an scoiteacht a mhothaíonn go leor daoine nuair a bhunaíonn siad gnó nua. Cuireann na hionaid timpeallacht phroifisiúnta ar fáil do do ghnó gan aon choinníoll fadtéarmach a bheith ann agus le rátaí cuimsitheacha a chabhraíonn leat do chúrsaí airgid a phleanáil roimh ré.

Chun tuileadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.ecentres.ie.