Chief Executive of Cork County Council Valerie O'Sullivan, Portrait Image of a Woman

Fáilte ó Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí

Tá áthas orm fáilte a chur romhat chuig láithreán gréasáin nua Chomhairle Contae Chorcaí. Tá súil agam go bhfaighidh tú éasca le húsáid é agus go bhfuil go leor eolais air.

Cuireann Comhairle Contae Chorcaí raon leathan de sheirbhísí éagsúla ar fáil do thart ar 400,000 saoránach. Tá roinnt seirbhísí fógartha go maith, mar shampla: Tithíocht, Bóithre, Pleanáil agus Comhshaol, ach tá raon de sheirbhísí ardchaighdeáin eile a chuirimid ar fáil dár bpobail, mar Leabharlanna, an tSeirbhís Dóiteáin, Maoiniú Pobail, LEADER, agus na hEalaíona agus an Oidhreacht.

Is í an sprioc atá agam ná déanamh cinnte go soláthraíonn Comhairle Contae Chorcaí an caighdeán agus is airde de sheirbhísí do chustaiméirí duit. Tá sé tábhachtach go mbeadh tusa, an saoránach, in ann idirghníomhú le do Chomhairle ar bhealach atá áisiúil agus éasca duit. Tuigim freisin gur tábhachtach coinneáil suas leis an saol, agus ár soláthar seirbhísí a nuachóiriú. Sin an fáth go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí, le tacaíocht ó Mhéara an Chontae agus ó na Comhaltaí Tofa (Comhairleoirí), tar éis Clár um Bunathrú Seirbhísí do Chustaiméirí a chruthú. Tá an láithreán gréasáin seo mar chuid den chlár seo, chomh maith lenár n-áis nua um sheirbhísí ar líne. Mar is muidne “Do Chomhairle”.

Tá súil agam gur maith leat an obair atá ar siúl againn ar do shon, agus go gcuirfidh na tionscnaimh seo feabhas ar do thaithí mar chustaiméir. Táim cinnte go dtabharfaidh an láithreán gréasáin seo, agus ár bhfoireann, rochtain éasca duit ar eolas faoi sheirbhísí na Comhairle, agus molaim duit clárú dár dtairseach seirbhísí ar líne “Do Chomhairle” chun rochtain éasca a fháil ar raon leathan seirbhísí.

Is muidne an chéad Údarás Áitiúil in Éirinn a bhfuil raon roghanna chomh leathan curtha ar fáil againn chun plé leat. Agus níl muid chun ár maidí a ligean le sruth mar tá sé beartaithe againn dul níos faide agus níos mó a dhéanamh duit roimh i bhfad.

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar Chomhairle Contae Chorcaí agus tá súil agam go bhfaighidh tú go bhfuil an láithreán gréasáin seo úsáideach duit.

Le gach dea-ghuí,

Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chorcaí