People standing arms outstretched crossing hands

Pobal

Tá an pobal ag croílár gach rud a dhéanaimid ag Comhairle Contae Chorcaí. An aidhm atá againn ná cruthú pobal bríomhar comhtháite a éascú. Aithnímid agus cothaímid tiomantas daoine dá gceantair féin agus aithnímid an holliarracht dheonach a thacaíonn le tionscnaimh áiseanna agus áineasa pobail go minic. Tá réimse tionscnamh agus tacaíochtaí ar fáil do phobail áitiúla.

Fiosrúchán Forbartha Pobail