Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontraíocht

An Clár Greenshoots

Is clár tacaíochta do ghnólachtaí nuathionscanta é Greenshoots atá bunaithe in E Enterprise Centre Mhaigh Chromtha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

Is é cuspóir an chláir ná cúnamh a thabhairt d'úinéirí gnólachtaí beaga i rith an chéad tréimhse dheacair dá ghnó trí eochairoiliúint, meantóireacht shaineoalach, piarthacaíocht, spás oifige, cúnamh i bhforbairt pleananna gnó agus áiseanna i dtimpeallacht chruthaitheach agus fhiontraíoch a chur ar fáil ag e centre Mhaigh Chromtha.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.greenshootscork.ie