Business man and women sitting at desk with laptop

Oifigí Fiontair Áitiúla Chomhairle Contae Chorcaí 

Tá sé mar aidhm againn fiontraíocht a chur chun cinn, gnólachtaí nuathionscanta inbhuanaithe a chothú agus micreaghnólachtaí agus gnólachtaí beaga atá ann cheana a fhorbairt chun cruthú poist a spreagadh agus chun tacaíochtaí inrochtana ardchaighdeáin a sholáthar do do smaointe gnó.

Tugtar tacaíocht d'Fhiontraithe agus do Ghnólachtaí chun:

Easpórtálacha a mhéadú

Teacht aniar a thógáil

Táirgiúlacht a mhéadú

Ullmhú don gheilleagar ísealcharbóin

Dul i mbun na nuála

A bheith á mbainistiú ag daoine aonair uaillmhianacha agus cumasacha

Fás réigiúnach a spreagadh

Roinnt Uimhreacha

Tacaíocht d'Fhiontar 2014-2021

€7,935,532 i gCeadú Deontais do 474 Tionscadal.

19,223 Duine a ghlac páirt i 1,217 Clár Oiliúna.

6,161 Rannpháirtí sa Mheantóireacht.

2,271 Post de Bhreis le 5 bliana anuas.

Príomhthacaíochtaí Airgeadais

Iasachtaí ó MicroFinance Ireland.

Deontas Féidearthachta.

Deontas Prímeála.

Deontas um Leathnú Gnó.

Dearbhán Trádála ar Líne.

Deontas um Chúnamh Teicniúil do Mhicreaspórtálaithe.

An Ciste um Nuálaíocht Shofhreagrúil.

Oiliúint

Cláir 'Do Ghnó Féin a Chur ar Bun'.

Clár Meantóireachta.

Cláir Oiliúna Gnó.

Clár Forbartha Bainistíochta

Green for Micro.

LEAN for Micro.

GradStart.

Tacaíochtaí Easpórtálacha.