Rialachas agus Riarachán

Nochtuithe Cosanta

Cuireann an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014, arna leasú ag an Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022, creat reachtúil ar fáil chun oibrithe a ardaíonn imní faoi éagóir ábhartha ina n-ionad oibre a chosaint ó dhífhostú, ó phionós nó ó smachtbhannaí eile óna bhfostóirí.

Tugtar “sceithireacht” ar nochtadh cosanta freisin.

I gcomhréir leis an Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022, tá Ned Brennan, Bainistíocht Acmhainní Daonna ceaptha ag an gComhairle mar Oifigeach Ainmnithe chun glacadh le nochtuithe cosanta.

Tá a shonraí teagmhála leagtha amach thíos:

Oifigeach um Nochtadh Cosanta,

Urlár 5,

Foirgneamh Leabharlann an Chontae,

Comhairle Contae Chorcaí,

Halla an Chontae,

Bóthar Charraig Ruacháin,

Chorcaí.

Eircode: T12 K335

Teileafón: (021) 4285530

Seoladh ríomhphoist: protecteddisclosures@corkcoco.ie